Elis Hannikainen: Who Feels Supported Here
Ljudverk, installation

I sin installation “Who Feels Supported Here” behandlar Elis Hannikainen alternativa sätt att stötta och bära. Stöttandet och bärandet kan vara improviserat, skört, spontant eller queert och det kan också misslyckas.
Granskningen inleds med stöd som finns närmast kroppen.
I ljudverket uppträder skådespelaren Elena Schmidt.

Elis Hannikainen utexaminerades år 2017 från Berlins konsthögskola UdK och arbetar med mediekonst och installationer, utgående från texter.