Emilia Rüf och Tinja Ruusuvuori: Logbook

Där människors rörlighet begränsas, rör sig varor friare än någonsin. Ur ett jättelikt fraktfartygs inre

ljuder karaokelåtar. En loggbok om längtan och om sjömäns sympati för emigranter.

Vi filmade sjöfarare på en sjömansklubb i Hamburg, på ett lastfartyg på Medelhavet och i staden
Saint Louis i Senegal. Vi ville ta reda på vad sjömän som arbetar med varutransport drömmer om
och vad de därigenom förstår om emigranters skäl att lämna sin hemtrakt. Sjömän från
länder med låg inkomstnivå och emigranter förenas av en gemensam hemlängtan och ett hopp om
någonting bättre.

Regi och inspelning: Emilia Rüf och Tinja Ruusuvuori
Klippning: Inka Lahti
Ljudplanering: Eero Pulkkinen
Färgdefinition: Hannu Käki

Utställningen har fått understöd av Alfred Kordelins stiftelse, Kansan Sivistysrahasto, Taike,

Suomen Kulttuurirahasto och Pro Av Art Oy.

Emilia Rüf (f.1986) blev år 2017 magister vid Bildkonstakademins avdelning för tid- och rumkonst.
Hon arbetar huvudsakligen med rörlig bild. Med den video som var hennes slutarbete vann hon
priset Pro AV Saarikko på Bildkonstakademins utställning Kuvan Kevät i maj 2016.

Tinja Ruusuvuori (f.1988) utexaminerades år 2018 som dokumentärfilmsregissör från Aalto-universitetet och magister i bildkonst från Glasgow School of Art. Med filmen Untitled (burned rubber on asphalt, 2018) som var hennes slutarbete vann hon första pris i den inhemska tävlingen på Tammerfors filmfestival och en kand±idatur till European Short Film Audience Award. Ruusuvuori arbetar med foto, skulptur och rörlig bild.