Enter : Pastoral on tekoälyn (AI) tuottama näyttely, joka kyseenalaistaa taiteilijan asemaa kehittyvien teknologioiden ja post-humaaniuden aikakautena. Mikki Nordman on käyttänyt teoksissaan museoiden ja instituutioiden avoimia kuvatietokantoja (erityisesti klassisia pastoraalisia öljyvärimaalauksia) sekä taiteilijan omaa data-aineistoa, joka koostuu digitaalisesti dokumentoidusta roskasta, kuten kertakäyttöesineistä ja muovikääreistä.

Taiteilija on luonut teokset toisen ja kolmannen koronasulun aikana Ranskassa. Koska pandemia muutti “post-humaania” tilaa merkittävästi, rajoittaen ulkona olevaa tavanomaista maailmaa, kuuluu yhteiskunnan verkosto pitkälti erilaisille palvelimille, algoritmeille ja tekoälylle. Näyttely tutkii teknologisten korvikkeiden ja kulutuksen rajoja, kun teknologia on korvannut fyysisiä kontakteja, poistanut arkipäiväisiä kohtaamisia vieraiden ihmisten kanssa ja paikannut julkiset tilat Zoomilla, Slackilla jne.

Näyttelyn installaatio leikittelee idealla tehokkaasta tekoälystä, joka korvaa taiteilijan ja kuluttajan. Kone käyttää taideteosten luomiseen jätteitä: tuloksena on teoreettinen malli tulevaisuuden maisemista, jotka on rakennettu roskista. Näyttelyn tekoäly käyttää kahta erilaista GANia (Generative Adversarial Networks). GANit ovat koneoppimisen algoritmeja, joissa kaksi verkkoa kilpailevat keskenään, ns. nollasummapelillä. Tämän tuloksena on algoritmi, joka oppii tuottamaan uusia todellista muistuttavia kuvia.

Installaation toinen algoritmi on GAN, joka oppii korkeatasoisten kuvatyylien kautta, yhdistämällä niiden ominaisuuksia. Enter : Pastoral pystyy siten koko prosessin tuloksena luomaan omaperäisen koneen “kuvitteleman” taideteoksen.

Mikki Nordmanin näyttelyitä on esitetty eri puolilla maailmaa. Nordman on Suomessa syntynyt kuvataiteilija, joka työskentelee Lontoossa ja Tukholmassa. Hänellä on tutkinnot kuvataiteista (BA, Saint Martins, digital and time-based media) ja muotoilusta (BA, Istituto Marangoni). Hän on myös Lontoossa toimivan WMC-kollektiivin jäsen. Nordmanin taiteellinen työskentely pohjaa Arte Poveran digitaaliseen muotoon, jossa taiteen studiona ja välineenä toimii arkipäiväinen ympäristö. Kuvan tekemisen perinteistä poiketen, hän käyttää uutta teknologiaa menetelmänään teostensa luomiseen. Nordmanin multimediainstallaatiot pyrkivät kyseenalaistamaan havaintokyvyn sekä suhteen itsen/toisen sekä ihmisen/teknologian välillä, post-humaanin ja antroposeenin kontekstissa. Tämän hetkisessä työssään taiteilija keskittyy toteuttamaan taidekoneita, jotka on luotu avoimesta datasta.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.