Noora Nio-Jussin näyttely “Katoava läsnäolo” Turun Taidehallissa koostuu puupiirroksista, joista kolme on tehty Taidehallin näyttelytilaa ajatellen, sekä sarjasta “Decomposition” vuosilta 2018-2020.

Uusia suurikokoisia puupiirroksia ja sarjaa yhdistää ajatus hauraasta läsnäolosta, eristyneisyydestä ja kaipuusta. Myös huoli maailman ja ihmisyyden tilasta on läsnä Nio-Jussin töissä. Näyttely on jatkumoa taiteilijan edellisille näyttelyille “Covered” Tallinnan Taidehallissa vuonna 2019 ja “Imagine Us” Galleria Sculptorissa Helsingissä vuonna 2020.

Kaikki näyttelyn teokset ovat uniikkeja öljyväripuupiirroksia. Teokset on vedostettu käsin hiertämällä.

”On kestänyt aikaa löytää oma tapa työskennellä ja saada uusi materiaali taipumaan omaan ilmaisuun. Puugrafiikan tekeminen on fyysistä ja hidasta. Jäykkä koivuvaneri rajoittaa ja haastaa, mutta myös palkitsee.”

Noora Nio-Juss (s. 1976) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Nio-Juss valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2017 ja kuvataiteen kandidaatiksi Viron Taideakatemiasta vuonna 2000, pääaineenaan maalaus. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla, viimeksi Galleria Sculptorissa Helsingissä, Tallinnan Taidehallin galleriassa, Riihimäen taidemuseossa ja VS Galleriassa Fiskarsissa. Hänen teoksiaan löytyy mm. Suomen Kansallisgallerian, Helsingin kaupungin taidemuseon, Paulon Säätiön, Mäntän kaupungin ja Tampereen taidemuseon kokoelmista. Viimeiset kuusi vuotta Nio-Juss on keskittynyt puugrafiikan tekemiseen. Hänen teoksensa käsittelevät usein ihmisyyttä, ihmisen eriytyneisyyttä, anonyymisyyttä, ihmisen tarvetta saada yhteys toiseen ja elämän rajallisuutta. Nio-Juss oli vuoden 2020 Queen Sonja Print Award -palkintoehdokas.

Näyttelyn tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

https://www.nooraniojuss.com