Noora Nio-Juss utställning “Flyktig närvaro” i Åbo Konsthall består av träsnitt, av vilka tre är gjorda enkom för det här utrymmet, och av serien “Decomposition” från åren 2018-2020.

Det som förenar de nya stora träsnitten och serien är en idé om en skör närvaro, avskildhet och längtan. Konstnärens oro för världens och mänsklighetens tillstånd är också närvarande i arbeten. Den här utställningen är en fortsättning på Nio-Juss föregående utställningar ”Covered” i Tallinns konsthall 2019 och ”Image Us” i Galleri Sculptor i Helsingfors 2020.

Alla verken i utställningen är unika oljefärgsträsnitt. Avdragen är gjorda genom frottering för hand.

”Det har tagit sin tid att hitta ett eget sätt att arbeta och få ett nytt material att forma sig till ett uttryck som är mitt. Att göra trägrafik är fysiskt och tar tid. Det styva björkfaneret begränsar och utmanar, men det belönar också.”

Noora Nio-Juss (f. 1976) är bildkonstnär och bosatt i Helsingfors. Nio-Juss utexaminerades år 2017 som magister i bildkonst från Konstuniversitetets Bildkonstakademi och år 2000 som kandidat i bildkonst från Estlands konstakademi, med målning som huvudämne. Hon har haft flera separatutställningar och deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands, senast i Galleri Sculptor i Helsingfors, Tallinns konsthalls galleri, konstmuseet i Riihimäki och VS Gallery i Fiskars. Verk av henne finns bl.a. i Finlands nationalgalleris, Helsingfors stads konstmuseums, Paulostiftelsens, Mänttä stads och Tammerfors konstmuseums samlingar. Under de sex senaste åren har Nio-Juss koncentrerat sig på att skapa trägrafik. Hennes verk behandlar ofta om det att vara människa, människans avskildhet, anonymitet, människans behov av kontakt med andra och livets ändlighet. År 2020 var hon nominerad till priset Queen Sonja Print Award.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande.

https://www.nooraniojuss.com