Ouroboros är en term som syftar på världsalltets sammanflätade uppbyggnad. Den gör kosmos till en scen där vi kan lokalisera gränserna för vår perceptuella uppfattningsförmåga. De här bilderna befattar sig med tingens och utrymmenas materialitet och avslöjar ett nätverk som utmanar den universella vetenskapliga ordningen och blottar klyftan mellan kunskap och det man inte kan veta. Genom visuella antydningar, som konstiga beskärningar, starka färger, nyansskiftningar och splittrade sammanhang fokuserar verken på en känsla av existentiellt och ekologiskt obehag. Fotografierna som är icke-linjärt förenade med varandra och föreställer typiska vetenskapliga objekt bland naturliga fenomen, astronomiska observatörer och ovanliga landskap, accentuerar paradoxen mellan skönhet och mörkt obehag. Mitt fokus på existentiella frågor bygger på en vilja att lokalisera de dimmiga gränserna mellan lockelse och kusligt obehag.

David Steinberg (f. 1990) är fotograf och konstnär och är bosatt i Queens, New York och i Minneapolis, Minnesota. Med fotografi, installationer och böcker behandlar han personliga berättelser och vetenskapligt och ekologiskt tänkande. Han har undervisat i fotografi vid Syracuse University och arbetat för New York Times och flera andra publikationer. Nyligen har verk av honom visats på Houston Center of Photography, Perlman Teaching Museum vid Carleton College, Royal Photographic Society i Storbritannien, i flera små gallerier på den amerikanska östkusten och i böcker publicerade av Conveyer Studio. År 2021 har han, utöver utställningen i Åbo Konsthall, en utställning i Reminders Photography Stronghold i Tokio, och arbetar som residenskonstnär vid ISSP i Lettland och i Laimun i Italien. Steinberg har avlagt kandidatexamen i statsvetenskap vid University of Minnesota år 2013, har diplom från International Center of Photography år 2015 och magisterexamen i bildkonst från University of Syracuse år 2020.