Ord och inga visor / Sano se kuvalla
Näyttely Forum korttelissa 9.12.2019 – 19.1.2020

Forum kortteli, Kauppiaskadun sisäänkäynnin vitriinit
Avoinna ma–pe 7–20:15, la 7–19:15, su 11–18:15

Valokuvakeskus Perin ja Turun Taiteilijaseuran yhteisen Ord och inga visor -hankkeen tavoitteena on kehittää luonnollisia tapoja lisätä kommunikaatiota eri kieliryhmien välillä, kun eri äidinkieliä puhuvat ihmiset kohtaavat luovan toiminnan äärellä. Hankkeen työpajoissa työskennellään erilaisia kuvataiteen tekniikoita käyttämällä sekä sanojen kautta, sanaa ja kuvaa yhdistämällä. Lähtökohtana on saada eri kieliryhmien edustajat työskentelemään itselleen vieraalla kielellä tavalla, joka tutustuttaa sanojen ja kuvien yhdistämisen kautta toiseen kieleen. Projektin tarkoituksena on lisätä sekä kulttuurista että kielellistä kommunikaatiota yhteiskunnassa: tavoitteena on luoda osaltaan parempaa, uteliaampaa ja keskustelevampaa yhteiskuntaa.

Kaksivuotinen, monikielinen hanke

Syksyn 2019 aikana työpajoissa syntyneistä teoksista on nyt koottu hankkeen ensimmäinen näyttelykokonaisuus. Puistomäen palvelutalon asukkaat sekä Hannunniitun koulun 6. luokkien ja Paraisten taidekoulu Picturan oppilaat ovat osallistuneet työpajoihin, joissa on kommunikoitu suomen ja ruotsin kielillä ja tutustuttu neulanreikäkamera- ja kollaasitekniikoihin sekä pienoismallien rakentamiseen. Näyttelyssä esitellään teoksia kaikista työpajoista ja avataan neulanreikäkameran ja pimiötyöskentelyn periaatteita: nähtävillä on myös laatikkokamera, jollaisella näyttelyn kuvat on otettu.

Työpajoissa 10-92-vuotiaat osallistujat rakensivat ensin neulanreikäkamerat, kuvasivat niillä lähiympäristöä ja vedostivat lopuksi ohjatusti kuvia pimiössä. Kuviin liitettiin tekijöille itselleen vieraskielisiä sanoja kehyksien ja kollaasien muodossa. Kuvien teemat vaihtelivat ympäristön mukaan: palvelutalossa puutarha nousi tärkeäksi aiheeksi, samoin kommentoitiin palvelukodin arkea ja vanhuutta. Koululaisten työpajat toteutettiin Kuralan kylämäessä, jossa historiallinen ympäristö vanhoine rakennuksineen ja eläimineen nousi kuvissa keskiöön.

Työpajojen anti esille näyttelyksi Forum kortteliin

Forum korttelin näyttely pystytetään maanantaina 9.12. klo 13-19. Tällöin paikalla ovat Ord och inga visor -hankkeen työnpajaohjaajat, taiteilijat Hans G. Hästbacka ja Mari Kämäräinen, jotka avaavat näyttelykokonaisuutta ja kertovat työpajoista lisää kiinnostuneille. Perjantaina 20.12. näyttelyvieraiksi saapuvat itse tekijät, kun Parkinmäen palvelutalon asukkaat tulevat paikalle katsastamaan työnsä jälkiä. Parkinmäen kuvaajat ovat tavattavissa klo 11-11.30, jolloin myös yleisön ja median edustajilla on mahdollisuus keskustella heidän ja työpajaohjaajien kanssa.

Ord och inga visor/Sano se kuvalla -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen työpajoihin osallistuu vuosien 2019-2020 aikana kaikenikäisiä ihmisiä eri kieliryhmistä. Tietoa kaikille avoimista työpajoista sekä hankkeen muista tapahtumista löytyy Turun Taidehallin Ajankohtaista-sivulta.

Lisätietoa: Hankekoordinaattori Suvi Kiukas, workshops@turuntaidehalli.fi

Valokuvakeskus Perin jäsenten teoksia on esitelty toukokuusta 2018 alkaen Forum Korttelin vitriineissä noin kuuden viikon mittaisissa näyttelyissä. Peri @ Forum Korttelin näyttelyt järjestetään yhteistyössä Artturi Elovirta Innovationsin ja Forum Korttelin kanssa.

Ord och inga visor -hankkeen mahdollistaa Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelma.

Ord och inga visor / Sano se kuvalla
Utställning i Forumkvarteret 9.12.2019–19.1.2020

Forumkvarteret, vitrinerna vid ingången från Köpmansgatan
Öppet må–fre 7–20:15, lö 7–19:15, sö 11–18:15

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillets i Åbo gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla är att skapa naturliga sätt att öka kommunikationen mellan olika språkgrupper, då människor med olika modersmål möts inom skapande verksamhet. Projektet inleddes våren 2019 och i verkstäderna arbetar man med olika bildkonsttekniker och genom att kombinera ord och bild. Avsikten är att få personer från olika språkgrupper att arbeta på ett språk som de inte kan och bekanta sig med det andra språket genom att kombinera ord och bilder. Syftet med projektet är att öka både den kulturella och den språkliga kommunikationen i samhället: att medverka till att skapa ett bättre, mer nyfiket och diskuterande samhälle.

De verk som kom till under verkstäderna hösten 2019 bildar nu projektets första utställningshelhet. Invånare i Barkbackens servicehus, eleverna i Hannunniittu skolas sjätte klasser och i konstskolan Pictura i Pargas deltog i verkstäder där deltagarna kommunicerade på finska och svenska och bekantade sig med nålhålskamera- och collagetekniker och modellbygge. I utställningen visas verk från alla verkstäderna och här presenteras också nålhålskamerans och mörkrumsarbetets principer. Man får också se en lådkamera av den typ som bilderna på utställningen är tagna med.

I verkstäderna byggde deltagarna, som var mellan 10 och 92 år gamla, först nålhålskameror, fotograferade sin närmiljö och gjorde därefter under handledning råkopior i mörkrum. Bilderna kombinerades med ord på för bildskaparna främmande språk, i form av ramar och collage. Bildernas teman växlade med miljön: i servicehuset blev trädgården ett viktigt tema och man diskuterade ålderdomen och vardagen i servicehuset. Skolelevernas verkstäder hölls på Kurala bybacke där den historiska miljön med gamla byggnader och djur blev centrala i bilderna.

Utställningen i Forumkvarteret byggs upp måndagen den 9 december kl. 13-19. På plats är då konstnärerna Hans G. Hästbacka och Mari Kämäräinen som fungerar som handledare under verkstäderna inom projektet Ord och inga visor. De presenterar utställningshelheten och berättar mera om verkstäderna för intresserade. Fredagen den 20 december besöks utställningen av några av bildskaparna. Då kommer invånare från Barkbackens servicehus för att se resultatet av sitt arbete. Fotograferna från Barkbacken är anträffbara kl. 11–11.30 och då har representanter för publiken och medierna möjlighet att samtala med dem och handledarna.

Projektet Ord och inga visor/Sano se kuvalla pågår till slutet av år 2020. Under åren 2019-2020 deltar människor i alla åldrar och från olika språkgrupper i projektets verkstäder. Information för alla om de öppna verkstäderna och om andra evenemang inom ramen för projektet finns på Åbo konsthalls webbplats, under rubriken Ajankohtaista.

Mer information: Projektkoordinator Suvi Kiukas, workshops@turuntaidehalli.fi

Utställningen ordnas i samarbete med Artturi Elovirta Innovations och Forumkvarteret.
Projektet Ord och inga visor förverkligas genom Svenska kulturfondens program Hallå!.