Vuonna 2019 Afganistan juhli satavuotista itsenäisyyttään. Samalla on myös kulunut 40 vuotta Afganistanin sodan alkamisesta, joka toimi katalyyttina näihin päiviin saakka jatkuneelle, maata piinanneelle konfliktille.

Vuosipäiviä muistaen, Anna Knappen ja Amir Janin Afghanistan 100 -installaatio esittää taiteilijaparin uusimman elokuvallisen teoksen Warlandin yhdessä valokuvateosten ja maalattujen sotamattojen kanssa. Installaatio on osa Mohajers, Camps and Imaginary Homes -videoinstallaatioiden sarjaa, jota Knappe ja Jan ovat työstäneet vuodesta 2016.

Warland on elokuvallinen teos, joka kertoo kuulumisesta paikkaan, jota ei tunne tai tunnista kodikseen. Teoksessa nuoret Afganistanin ulkopuolella syntyneet afganistanilaiset puhuvat niin kutsutusta kotimaastaan, jota he eivät ole koskaan nähneet. Afganistanilaisille siirtolaisille kotimaa ei ole vain identiteettikysymys, vaan myös paikka, jonne heidät pakkopalautetaan jos heidän oleskelulupansa heidän asuinmaassaan päättyy tai jos sitä ei ole alunperinkään myönnetty, tai jos he sattuvat syntymään maassa, joka ei tunnista heidän oikeuttaan olla kyseisessä maassa.

Riippumatta siitä miten käännytyksiä perustellaan niitä toimeenpanevissa maissa ja yhteisöissä, on pakkokäännytys aina traumaattinen kokemus niille yksilöille, jotka joutuvat sen kokemaan. Käännytykset ja säilöönotot rikkovat unelmia, erottavat perheitä ja luovat yhteisön hajaannusta iskostamalla kokemuksen sukupolvien kollektiiviseen muistiin. Teoksessa puhuville nuorille afganistanilaisille tämä kollektiivinen muisto muuttuu osaksi heidän kansallista identiteettiään, sitä mitä afganistanilaisuus on.

Warland on toteutettu yhteistyössä käännytys- ja säilöönottokokemuksiaan jakaneiden afganistanilaisten osallistujien kanssa. Teos on kuvattu pääosin Kreikassa vuosina 2018 ja 2019, ja se sisältää myös Mojtaba Babakhanin kännykällä kuvaamaa videomateriaalia Afganistanista. Teoksen toteutusta ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Koneen säätiö.

TAITEILIJAT
Anna Knappe ja Amir Jan ovat työskennelleet taiteilijaparina vuodesta 2010, toteuttaen elokuvallisia teoksia, mediainstallaatioita ja valokuvallisia teoksia. Heidän teoksensa käsittelevät sanoja ja kieltä identiteettien rakentajina, afganistanilaisten siirtolaisten mohajer-identiteettiä, päättymätöntä siirtolaisuutta, elämää leireissä ja kotimaattomien kertomuksia kodeista. Anna Knappe ja Amir Jan työskentelevät Koneen säätiön tukemassa taidetta ja sosiologista ja antropologista tutkimusta yhdistävässä Naapurisolidaarisuus -hankkeessa.

Tapahtuma Facebookissa