Ville Kumpulaisen teokset sisältävät vääntyneitä ulottuvuuksia, epälogiikkaa, tyhjiöitä, reikiä, vääristymiä ja painovoimattomuutta. Hän lähestyy tiloja ja asioita kokeellisesti kuvien tekemisen kautta. Näyttelykokonaisuuden nimi Eye and Idea viittaa arkisilta havainnoilta piilossa olevien assosiaatioiden löytämiseen katsomisen ja ajattelemisen avulla.

Teoksista on löydettävissä erilaisia rakenneosia; esineitä, sanoja, arkistokuvia ja analogisia valokuvapapereita. Valokuvamateriaaleja ja esineitä Kumpulainen muokkaa fyysisesti: leikkaa, purkaa, taittelee ja asettelee uudelleen. Yksi näyttelyn ideoista on purkaa valokuvan kaksiulotteinen tila kolmiulotteisiksi valokuvaveistoksiksi ja tutkia valokuvan tilassa syntyviä veistoksellisia elementtejä. Taidehallin Iso galleria tarjoaa kiinnostavan näyttämön tälle vuorovaikutukselle.