Näyttely pohtii fyysisten veistosten, valokuvien ja tekstien yhteyksiä. Teokset sisältävät vääntyneitä ulottuvuuksia, epälogiikkaa, tyhjiöitä, reikiä, vääristymiä ja painovoimattomuutta. Kumpulainen lähestyy tiloja ja asioita kokeellisesti kuvien tekemisen kautta. Teoksista on löydettävissä erilaisia rakenneosia; kaduilta löydettyjä esineitä, kirjoista ja lehdistä kerättyjä sanoja, arkistokuvia ja analogisia valokuvapapereita.

Näyttelyssä puran valokuvien kaksiulotteisia tiloja kolmiulotteisiksi valokuvaveistoksiksi ja toisaalta tutkin valokuvien tiloissa syntyviä veistoksellisia elementtejä. Minua kiinnostaa se miten fyysisen kappaleen havaitseminen ja oleminen tilassa muuttuu kun se esitetään valokuvien rinnalla.

Valokuvatuissa veistoksissa irrallinen, alkuperäisestä funktiostaan erotettu esine ja sana tuodaan samaan katsomisen pisteeseen. Tällä tapaa kuvan ja sanan yhteys muodostaa puhetta kahden eri alkuperän välille. Näyttelykokonaisuuden nimi Eye and Idea viittaa arkisilta havainnoilta piilossa olevien assosiaatioiden löytämiseen katsomisen ja ajattelemisen avulla.

Aiemmissa teoksissaan, (Out of Sight 2015 – 2018) Ville Kumpulainen muokkasi ja leikkasi perheensä arkistovalokuvia ja löydettyjä kuvia . Teossarjan kautta hän käsitteli epävakaata suhdetta menneisyytensä. Prosessi loi perustan valokuvakirjalle Out of Sight, jonka Saksalainen kustantamo Hatje Cantz julkaisi vuonna 2017. Kumpulaisen teoksia on ollut esillä yksityis– ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 2014 alkaen Suomessa ja ulkomailla.

Näyttely Facebookissa