Utställningen Eye and Idea fokuserar på samband mellan fysiska skulpturer, fotografier och texter. Kumpulainens verk innehåller förvridna dimensioner, inkonsekvens, vakuum, hål, förvrängningar och tyngdlöshet. Han närmar sig rum och saker experimentellt, via bildskapande. I verken kan man upptäcka olika slag av element; föremål som jag hittat på gatan, ord ur böcker och tidningar, arkivbilder och analoga fotopapper.

I den här utställningen bryter jag upp fotografiernas tvådimensionella rum till tredimensionella fotoskulpturer och undersöker också de skulpturala element som skapas i fotografiernas rum. Jag intresserar mig för hur förnimmelsen av ett fysiskt föremål och dess själva varande förändras när det visas tillsammans med fotografier.

I de fotograferade skulpturerna sätts det lösryckta, från sin ursprungliga funktion separerade föremålet och ordet i fokus för samma blick. På så sätt bildar sambandet mellan bilden och ordet ett samtal mellan två ursprung. Utställningshelhetens namn, Eye and Idea, syftar på hur man genom att se och tänka kan hitta associationer som inte låter sig upptäckas genom vardagsobservation.

I sina tidigare arbeten (Out of Sight 2015 – 2018) bearbetade och klippte Kumpulainen fotografier ur familjearkivet och bilder som han hittat. I den här serien av arbeten behandlade han sitt instabila förhållande till det förflutna. Processen skapade en grund för fotoboken Out of Sight, som gavs ut år 2017 av det tyska förlaget Hatje Cantz. Verk av Kumpulainen har sedan år 2014 visats på separat- och grupputställningar i Finland och utomlands.

Utställningen på Facebook