År 2019 firar Afghanistan hundra år av självständighet. Samtidigt har det också gått 40 år sedan Afghansk-sovjetiska kriget bröt ut och blev en katalysator för den konflikt som till dags dato har fortsatt att plåga landet.

För att markera årsdagarna presenterar Anna Knappes och Amir Jans installation Afghanistan 100 konstnärsduons nyaste filmverk Warland tillsammans med fotografiska verk och målade krigsmattor. Installationen är en del i en serie videoinstallationer med namnet Mohajers, Camps and Imaginary Homes, som Knappe och Jan har arbetat med sedan år 2016.

Warland är en film som handlar om att höra hemma på en plats som man inte upplever eller identifierar som sitt hem. I filmen talar afghaner som är födda utanför Afghanistan om sitt så kallade hemland som de aldrig har sett. För afghanska migranter är hemlandet inte bara en identitetsfråga utan också en plats dit de tvångsutvisas om deras uppehållstillstånd i det land där de bor upphör eller om de aldrig har beviljats ett sådant eller om de råkar ha fötts i ett land som inte tillerkänner dem rätt att vistas i landet i fråga.

Oberoende av hur utvisningarna motiveras i de länder och samhällen som verkställer dem är en tvångsutvisning alltid en traumatisk upplevelse för de individer som drabbas. Utvisningar och hållande i förvar krossar drömmar, splittrar familjer och skapar söndring eftersom erfarenheterna inpräntas i generationers kollektiva minne. För de unga afghanerna i filmen blir det här kollektiva minnet en del av deras nationella identitet, av det att vara afghansk.

Warland är gjord i samarbete med afghaner som delat med sig av sina erfarenheter av utvisning och hållande i förvar. Den är huvudsakligen filmad i Grekland åren 2018 och 2019 och innehåller också videomaterial från Afghanistan, filmat med mobilkamera av Mojtaba Babakhani. Arbetet med filmen har stötts av Centret för konstfrämjande och Konestiftelsen.

KONSTNÄRERNA
Anna Knappe och Amir Jan har arbetat som konstnärsduo sedan år 2010 och producerat filmverk, medieinstallationer och fotografiska verk. Deras arbeten behandlar ord och språk som identitetsbyggare, de afghanska migranternas mohajer-identitet, det att i all oändlighet vara migrant, livet i lägren och hemlösa människors berättelser om hem. Anna Knappe och Amir Jan arbetar för närvarande inom det av Konestiftelsen understödda projektet Grannsolidaritet som förenar konst med sociologisk och antropologisk forskning.

Utställningen på Facebook