Turun Taiteilijaseuran 95. vuosinäyttely on hyvin erilaisten tekijöiden ja toisistaan eroavien teosten kautta syntyvä moniääninen kattaus, jossa nousee esille myös ajankohtainen huoli ihmisen ja ympäristön suhteesta. Näyttelyn on koonnut kuraattori Terhi Tuomi, jonka mukaan näyttelyhaussa saapuneista 101 ehdotuksesta ei noussut vahvasti yhtä yhtenäistä teemaa, vaan tekniikoiden ja näkökulmien erilaisuus oli ilahduttavan laaja. Teosten välillä löytyy joitakin hennosti yhdistyviä pintoja ja kokonaisuuteen valikoituikin erityisesti teoksia, jotka tarkkarajaisuuden ja valmiiksi tulemisen sijaan nojaavat herkkyyteen ja prosessiluonteiseen ajatteluun ja saavat vahvuutta monitahoisuudesta.

Vuosinäyttelyyn valitut teokset heijastavat kiinnostavalla tavalla erilaisia ihmisyyden murtumia ja kerrostumia, jotka peilaavat sekä sisäisiä mielenmaisemia että suhdetta ympäristöön. Yhdeksi kiinnostavaksi näkökulmaksi nousi myös kerroksellisuus, joka ilmenee eri tavoin, niin huumorin, yhteiskuntakritiikin kuin itse taiteen tekemisen muodossa. Kerroksellisuus ja samalla myös fragmentaarisuus toistuvat näyttelytilojen käytössä, sillä kokonaisuus hajautuu useampaan tilaan ja eri osiot ovat esillä eripituisen jakson.

Aulagalleriassa on esillä vahvasti ilmaisuvoimaisia teoksia, joiden äänien intensiteetti syntyy voimakkaiden värien sekä kuvapintaa että valmiita muotoja rikkovista eleistä. Aulagallerian teokset ovat esillä poikkeuksellisesti vain 17.11.2019 saakka.

Taidehallin toisen kerroksen isossa galleriassa puolestaan näkökulma tarkentuu ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen. Tilaan on valikoitu teoksia, joista osa suoraan kommentoi ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja osa puolestaan sivuaa aihetta viittauksen omaisesti. Toisen kerroksen pienemmässä galleriassa on esillä teokset, joissa on vahvasti läsnä mielen sisäinen puhe ja tunteita peilaava vuoristoinen maisema. Olemassaoloa pohtiva Maria Westin teos on koettavissa Taidehallin vessassa. Teoksen sijoittaminen pieneen tilaan jossa kävijä ei voi sivuuttaa teosta, pakottaa kokijan rajallisessa ajassa ja tilassa olemassaoloa pohtivan teoksen äärelle.

Kaikkiaan näyttely esittelee kiinnostavan moniäänisen kokonaisuuden taiteilijoilta: Henna Aho, Lilli Haapala, Selma Haro, Sini-Meri Hedberg, Matti Helenius, Roos Hermsen, Marjatta Holma Henni Kitti, Jessica Koivistoinen, Saara Kumpulainen, Mari Kämäräinen, Oona Leino-virtanen, Leka Lotta & Yli-Antola Marjo, Sara Manninen, Mari Metsämäki, Milja-Liina Moilanen, Eliisa Määttälä, Johanna Naukkarinen, Anu Perkkiö, Ilona Romunen, Elina Ruohonen, Jaana Valtari, Maria West.

Turun Taiteilijaseuran 95.vuosinäyttely

Yhteiskierros näyttelyihin Aboa Vetus & Ars Novassa ja Turun Taidehallissa

Kävelymatkan päässä toisistaan sijaitseviin Turun Taiteilijaseuraa juhlistaviin näyttelyihin järjestetään yhteiskierros sunnuntaina 1.12. klo 13. Oppaina kierroksella toimivat näyttelyiden kuraattorit Silja Lehtonen ja Terhi Tuomi. Kierros alkaa Aboa Vetus & Ars Nova -museolta ja jatkuu Turun Taidehalliin. Lue lisää!