Konstnärsgillets i Åbo 95-årsutställning är en mångstämmig presentation av konstnärer med synnerligen varierande inriktning och sinsemellan mycket olika konstverk, där också den aktuella oron för relationen mellan människan och miljön lyfts fram. Utställningen är samlat av kuratorn Terhi Tuomi, som De 101 förslag som skickades in till open call hade inget starkt gemensamt tema, och i stället var olikheten i fråga om teknik och synvinkel glädjande stor. Man kan se några svaga likheter mellan verken i fråga om vissa drag och till helheten valdes särskilt sådana verk som, istället för att stöda sig på skärpa och fulländning, bygger på känslighet och processtänkande och får styrka av sin mångstämmighet.

De verk som valdes till årsutställningen reflekterar på ett intressant sätt olika slag av sprickor och lager i det mänskliga som speglar såväl inre själslandskap som relationen till miljön. En intressant infallsvinkel är också den skiktning som kommer till uttryck på varierande sätt, i form av humor och samhällskritik och i själva konstskapandet. Det skiktade och samtidigt också fragmentariska upprepar sig i det sätt utställningsutrymmena används. Helheten splittras nämligen i flera rum och de olika delarna visas under olika långa tider.

I entréhallens galleri visas starkt uttrycksfulla verk, där rösternas intensitet skapas av starka färger och gester som spräcker både bildytan och de färdiga formerna. I det stora galleriet i Konsthallens andra våning är fokus inriktat på relationen mellan människan och miljön. Till det här utrymmet valdes verk där en del är direkta kommentarer till den här relationen, medan andra tangerar ämnet i form av antydningar. I det mindre galleriet i andra våningen visas verk där den inre rösten och ett bergigt, känslospeglande landskap är starkt närvarande. Maria Wests verk begrundar existensen och kan upplevas i Konsthallens toalett. Det här konstverket är placerat i ett så litet utrymme att en besökare inte kan ignorera det, utan konfronteras under en begränsad tid och i ett begränsat rum med konstverket och dess begrundande av tillvaron.

Allt som allt presenterar utställningen en intressant mångstämmig helhet av konstnärer: Henna Aho, Lilli Haapala, Selma Haro, Sini-Meri Hedberg, Matti Helenius, Roos Hermsen, Marjatta Holma Henni Kitti, Jessica Koivistoinen, Saara Kumpulainen, Mari Kämäräinen, Oona Leino-Virtanen, Leka Lotta & Yli-Antola Marjo, Sara Manninen, Mari Metsämäki, Milja-Liina Moilanen, Eliisa Määttälä, Johanna Naukkarinen, Anu Perkkiö, Ilona Romunen, Elina Ruohonen, Jaana Valtari, Maria West

 

Turun Taiteilijaseuran 95.vuosinäyttely