Jaettu huoli antiikin kuvanveiston ja perinteisen veistotaiteen asemasta erityisesti teknologisoituneissa nyky-yhteiskunnissa toi yhteen James Prevettin ja Berit Talpsepp-Jaanisoon. Näyttely ilmentää taiteilijoiden yhteistä kiinnostusta esineiden (objektit/veistokset) vaikutusvaltaan – voivatko ne alkaa elää omaa elämäänsä? Puhuvatko ne meille? Vastaammeko me niille? Jan Verwoert kutsuu tätä ’suhteiden energiakentäksi’, joka kasvaa esineen ja itsemme ympärille. ’Tätä energiakenttää kutsutaan ”yleisöksi”. (Sana ”thing” (suom. esine, asia) juontuu sanasta ”Ting”, jolla pohjoiset yhteisöt kutsuivat yhteisten asioiden käsittelemiseen tarkoitettuja heimokokoontumisia, vastineena antiikin roomalaiselle res publica’lle.)’

Sekä Prevettin että Talpsepp-Jaanisoon taiteelliseen työskentelyyn on vaikuttanut antiikin Egyptin, Kreikan ja Rooman klassinen kuvanveisto ja sen ’julkinen’ tehtävä toimia ruumiillistumana – pikemminkin kuin representaationa – jostakin. Esineillä ja veistoksilla oli valtaa ’olla jotakin muuta’, tai merkitä pääsyä jonnekin – usein panteististen jumalten tai puolijumalten luokse. Me emme elä tuona aikana. Meidän kulttuurimme esineet ovat keinotekoisia ja vietteleviä. Veistostensa ja piirrostensa kautta Prevett ja Talpsepp-Jaanisoo pyrkivät luomaan paikan keskustelulle esineistä ja ihmisistä, joilla on juurensa menneessä mutta jotka tähtäävät tulevaan – näyttelyn, jossa kohtaavat kiinnostavat, tunteisiin vetoavat esineet ja suhteiden energiakentät. Tämä on ehkä taikuutta. Tai ehkä jokseenkin mieletöntä. Ehkä ne ovat vain mykkiä esineitä. Tai sitten näyttely voi tarjota pääsyn toisenlaiseen olotilaan, vastustaen samalla jotakin muuta olemisen tapaa, ilman suoranaista politiikkaa.

James Prevett (s. 1977, Iso-Britannia) on taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen työskentelyään leimaa syvä kiinnostus tietoisuutta ja fyysistä sekä veistoksellista kohtaan. Hänen näyttelyitään on esitetty laajasti Iso-Britanniassa ja kansainvälisesti, viimeisimpinä SIC-galleriassa Helsingissä ja taidetila TACO!:ssa Lontoossa. Prevett työskentelee parhaillaan pitkäaikaisen, TACO!:n tilaaman projektin parissa, joka keskittyy kuvanveistoon ja kodin käsitteeseen. Hänen käynnissä oleva projektinsa ’Patsastellaan: Parties for Public Sculpture’ kutsuu taiteilijoita juhlistamaan julkisia veistoksia eri puolilla Helsinkiä. Prevett on taiteiden maisteri (MFA) Lontoon Goldsmithsin yliopistosta ja toimii parhaillaan Helsingin Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvanveiston lehtorina. 

Berit Talpsepp-Jaanisoo (s. 1984, Viro) on kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Suomessa. Hän valmistui maisteriksi Glasgow’n taidekoulusta (Glasgow School of Art) vuonna 2011, mistä lähtien hänen teoksiaan on esitetty lukuisissa taidenäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Talpsepp-Jaanisoo työskentelee pääosin kuvanveiston parissa. Viimeaikaisissa töissään hän on tutkinut figuratiivisten objektien perinteisiä ja uusia merkityksiä, lähestyen aihetta erilaisten käsitteellisten tulokulmien, materiaalien ja tekniikoiden kautta. Samalla Talpsepp-Jaanisoo on laajentanut toimintakenttäänsä kolmiulotteisista objekteista myös muihin visuaalisen taiteen välineisiin.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen kulttuurirahasto.

Tekstin suomennos englannista: Turun Taidehalli.

www.jaanisoo.com/berit

www.jamesprevett.com