James Prevett och Berit Talpsepp-Jaanisoo fördes samman av en gemensam oro för den klassiska och traditionella skulpturens ställning, särskilt i dagens teknologiserade samhällen. Utställningen ger uttryck åt konstnärernas gemensamma intresse för tingens (objektens/skulpturernas) förmåga att påverka oss – kan de börja leva ett eget liv? Talar de till oss? Svarar vi? Jan Verwoert kallar detta ett ’relationernas energifält’, som växer fram kring föremålet och oss själva. ’Det här energifältet kallas ”publiken”. (Benämningen ”ting” (föremål, sak) har sitt ursprung i ordet ”ting”, som var vad de nordliga kulturerna kallade möten där stammens medlemmar samlades och behandlade gemensamma ärenden, en motsvarighet till det antika romerska begreppet res publica.)’

Såväl Prevett som Talpsepp-Jaanisoo är påverkade av klassisk skulptur från antikens Egypten, Grekland och Rom och dess ’publika’ uppgift att fungera som ett förkroppsligande av någonting – snarare än att bara representera någonting. Föremål och skulpturer hade kraft att vara någonting annat eller ge tillträde till någonting – ofta till panteistiska gudars eller halvgudars sällskap. Vi lever inte i den tiden. I vår kultur är tingen konstgjorda och förföriska. Med sina skulpturer och teckningar vill Prevett och Talpsepp-Jaanisoo skapa en plats för samtal om ting och människor med rötter i det förgångna men med siktet inställt mot framtiden – en utställning där intressanta föremål som vädjar till känslorna möter relationernas energifält. Kanske är det magi. Eller kanske en smula vansinnigt. Kanske är de bara stumma föremål. Kan detta möjligen ge förmåga att nå ett annorlunda tillstånd och att samtidigt stå emot andra sätt att vara, utan att använda direkt politik.

James Prevett (f.1977, Storbritannien) är konstnär och bor och arbetar i Helsingfors. Hans sätt att arbeta utmärks av ett djupt intresse för medvetenhet och för det fysiska och skulpturala. Han har haft utställningar på många håll i Storbritannien och ute i världen, senast i Galleri SIC i Helsingfors och TACO! i London. Prevett arbetar för närvarande med ett långvarigt projekt som beställts av TACO! och fokuserar på skulptur och begreppet hem. Hans pågående projekt ’Patsastellaan: Parties for Public Sculpture’ inbjuder konstnärer att ‘ordna en fest’ för någon existerande offentlig skulptur i Helsingfors. Prevett är konstmagister (MFA) från Goldsmiths, University of London och fungerar för närvarande som lektor i skulptur vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors. 

Berit Talpsepp-Jaanisoo (f.1984, Estland) är bildkonstnär och bor och arbetar i Finland. Hon utexaminerades som magister från Glasgow School of Art år 2011 och sedan dess har verk av henne visats på otaliga konstutställningar i Finland och utomlands. Talpsepp-Jaanisoo arbetar huvudsakligen med skulptur. På senare tid har hon i sina verk utforskat traditionella och nya betydelser hos figurativa objekt och närmar sig ämnet via olika abstrakta infallsvinklar, material och tekniker. Samtidigt har hon utvidgat sitt verksamhetsfält från tredimensionella objekt till andra former av visuell konst.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande och Suomen kulttuurirahasto.

www.jaanisoo.com/berit

www.jamesprevett.com