Riikka Gröndahls videoinstallation Absent Referent (2018) består av två olika videomaterial: en kurs i mikrokirurgi där råttor används i undervisningen och en inspelning av människor som följer med denna undervisning. Verket behandlar människors förhållande till andra djur i en viss vetenskaplig kontext och undersöker människors sätt att se på bilder som innehåller institutionaliserat våld och vård. En del av människorna vänder bort blicken, andra tittar utan att blunda.

Med absent referent avses inom språkvetenskapen ett tecken som refererar till något odefinierbart, paradoxalt eller obefintligt, som ordet ‘tomhet’. I djurrättssammanhang har termen använts för att beskriva en situation där djurets individuella liv och död inte finns med bland de definitioner som gör det möjligt att utnyttja djuret som produkt eller redskap.

Riikka Gröndahl bor och arbetar i Göteborg i Sverige. Hennes dokumentariska verk inspireras av möten där hon iakttar och samlar information som bygger på de deltagandes upplevelser. Gröndahls verk är modifieringar av dessa möten – avgränsade, genomtänkta och sedda ur nya perspektiv.