Riikka Gröndahlin videoinstallaatio Absent Referent (2018) koostuu kahdesta erilaisesta videomateriaalista: mikrokirurgia-kurssista, jossa rottia käytetään koulutuksessa sekä ihmisistä katsomassa tätä koulutusta. Teos käsittelee ihmisten suhdetta muihin eläimiin tietyssä tieteellisessä kontekstissa, ja tutkii ihmisten tapaa katsoa kuvia, jotka sisältävät institutionaalista väkivaltaa ja huolenpitoa. Osa ihmisistä kääntää katseensa pois, osa katsoo silmiään ummistamatta.

Absent referent on kielitieteessä käytetty termi merkistä, jonka viittauskohde on määrittelemätön, paradoksaalinen tai olematon, kuten sanalla ‘tyhjyys’. Eläinoikeuskontekstissa termiä on käytetty kuvaamaan tilannetta, jossa eläimen yksilöllinen elämä ja kuolema ovat poissa määritelmistä, jotka mahdollistavat eläimen hyväksikäytön tuotteena tai välineenä.

Riikka Gröndahl asuu ja työskentelee Göteborgissa, Ruotsissa. Hänen dokumentaarisuuteen pohjaavat teoksensa syntyvät kohtaamisista, joissa hän kerryttää elettyyn kokemukseen perustuvaa tietoa. Gröndahlin teokset ovat näiden kohtaamisten rajattuja, harkittuja ja uudelleen katsottuja muokkautumia.