Pressmeddelande 1.10.2020

 

Utställningar på Åbo Konsthall 9.10. – 8.11.2020

I Åbo Konsthalls stora galleri presenteras skulpturer och teckningar av James Prevett och Berit Talpsepp-Jaanisoo som hämtar inspiration till sina verk från klassisk skulptur. I lilla galleriet visas Riikka Gröndahls videoverk som behandlar människors förhållande till andra djur. I aulagalleriet presenteras första delen av utställningshelheten Artoteque Pique Nique, curaterad ur Artotekets samling av Åbo Konstnärsgillets olika samarbetspartners.

 

Konstnärerna fördes samman av en gemensam oro för den klassiska och traditionella skulpturens ställning, särskilt i dagens teknologiserade samhällen. Utställningen ger uttryck åt konstnärernas gemensamma intresse för tingens förmåga att påverka oss – kan de börja leva ett eget liv? Talar de till oss? Svarar vi? Med sina verk vill Prevett och Talpsepp-Jaanisoo skapa en plats för samtal om ting och människor med rötter i det förgångna men med siktet inställt mot framtiden – en utställning där intressanta föremål som vädjar till känslorna möter relationernas energifält. James Prevett (f. 1977 i Storbritannien) bor och arbetar i Helsingfors. Hans sätt att arbeta utmärks av ett djupt intresse för medvetenhet och för det fysiska och skulpturala. Berit Talpsepp- Jaanisoo (f. 1984 i Estland) bor och arbetar i Finland. På senare tid har hon i sina verk utforskat traditionella och nya betydelser hos figurativa objekt.

 

Riikka Gröndahls videoinstallation Absent Referent består av två olika videomaterial: en kurs i mikrokirurgi där råttor används i undervisningen och en inspelning av människor som följer med denna undervisning. Verket behandlar människors förhållande till andra djur i en viss vetenskaplig kontext och undersöker människors sätt att se på bilder som innehåller institutionaliserat våld och vård. Riikka Gröndahl (f. 1989 i Villmanstrand) bor och arbetar i Göteborg i Sverige. Hennes dokumentariska verk inspireras av möten där hon iakttar och samlar information som bygger på de deltagandes upplevelser.

 

Workshop med Riikka Gröndahl: Tyst videoporträtt

I samband med utställningen och i ledning av konstnären Riikka Gröndahl arrangeras workshop, tyst videoporträttering, på lördag 10.10. kl 13-15. Workshoppen är öppen för alla men krävs förhandsanmälan.

 

Åbo Konsthall
Gamla Stortorget 5, 20500 Åbo
+358 40 3501954, www.turuntaidehalli.fi/sv