Tyst videoporträtt

På lördag 10.10.2020 kl. 13-15
Max. 10 pers.
Förhandsanmälan senast 9.10. till
riikka.grondahl@gmail.com

Videoporträttering är öppen för alla. Workshoppen börjar med att deltagarna får först bekanta sig med konstnären Riikka Gröndahls utställning på Åbo Konsthall. Sedan videoporträtterar konstnären deltagarna, reflekterande utställningens teman. Utställningen behandlar det komplexa förhållandet mellan människa och djur. Videoporträttet uppmanar till att fundera på hur det är att vara människa och att vara djur. Deltagarna porträtteras en efter en i tystnad och har efteråt möjlighet att dela med sig sina tankar antingen skriftligt eller muntligt, om de vill.

Videoporträttet ger möjlighet att reflektera kring teman som att synas och bli sedd och att vara människa. Konstnären Riikka Gröndahl sammanställer ett verk ur videor och texter vilket deltagarna får se efter utställningsperioden.

Deltagandet passar för alla, utrymmet är tillgängligt. Porträttering genomförs med trygga avstånd till andra deltagare. Vänligen stanna hemma om du känner dig sjuk.