Med anledning av covid-19-pandemin, särskild hänsyn tas till publikens, konstnärernas och personalens säkerhet. Besöksantalet begränsas vid behov.
Vänligen stanna hemma om du känner dig sjuk.
Tänk på god handhygien och att hålla avstånd till medbesökare och personal när du besöker oss.
Vi rekommenderar ansiktsmask för besökarna i gallerier. Masker kan köpas i Artoteket.

Foto © Miia Panula, från Taneli Eskolas utställning.