Näkymättömät sanat -näyttely koostuu valokuva- ja videoteoksista, jotka kohtaavat abstraktin ja esittävän kuvan kosketuspisteessä. Wang tutkii, miten aineetonta ja näkymätöntä voidaan esittää valokuvassa. Miten kuvan “häiriön” kautta on mahdollista kannustaa katsomaan kuvan taakse, ja näin muuttaa lähestymistä valokuvaan ja tapaan katsoa kuvia?

Pimeän aineen on arvioitu kattavan 84,5% maailmankaikkeuden massasta. Kosmologisista havainnoista puhuttaessa pimeällä aineella tarkoitetaan massaa, jota ei voida havaita nykyteknologian avulla. Abstrakti musta väri edustaa olemassa olevaa tilaa, jota emme kuitenkaan pysty havainnoimaan. Tähän ajatukseen Saana Wang on yhdistänyt filosofi Georges Didi-Hubermanin ajatuksen anakronismista, ajoitusvirheestä, joita hän tutkii taiteessaan visuaalisin, valokuvauksellisin keinoin. Kun jokin asia on anakronistinen, aikaan sopimaton, se voi aiheuttaa katsojassa tunnereaktion. Teoksistaan Wang on tarkoituksella poistanut ajalliset ja paikalliset määreet. Näkymättömät sanat kuvaa kohtaamista, jossa katsojalla on aktiivinen rooli havainnoitsijana. Teosten pyrkimys on irrottautua kuvasta ja antaa katsojan kokea teosten emotionaaliset liikeradat.

Näyttelyssä kuullaan Turkka Inkilän ääniteos Transit, joka pohjautuu Wangin ja Inkilän käymiin keskusteluihin näyttelyn teemoista. Ääniteoksen materiaalina on käytetty fagotisti Antti Salovaaran improvisoimaa musiikkia.

Saana Wang on Helsingissä v. 1979 syntynyt kuvataiteilija. Hän työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan ja installaatioiden parissa. Hänen taiteensa, joka kumpuaa henkilökohtaisista kohtaamisista, tutkii aikaa, tilaa, historiaa ja käsityskyvyn rajoja. Hän on valmistunut valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta ja taiteiden kandidaatiksi Amsterdamin Gerrit Rietveld Academiesta. Hänen teoksiaan on ollut esillä kansainvälisesti vuodesta 2004, mm. ryhmänäyttelyissä Houston Center for Photographyssa, Kööpenhaminan Nationale Fotomuseumissa, Musée de l’Elyséessä Lausannessa ja Helsingin taidemuseossa. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä mm. Galerie La Ferroneriessa Pariisissa, Joy Wai Galleryssa New Yorkissa ja Valokuvagalleria Hippolytessä Helsingissä.

Turkka Inkilä on helsinkiläinen v. 1989 syntynyt  muusikko, säveltäjä ja äänisuunnittelija. Hän on valmistunut huilistiksi Metropolia AMK:sta ja opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa. Inkilä on tehnyt äänisuunnittelua mm. Akse Petterssonin näytelmiin sekä Saana Wangin, Sasha Huberin ja Petri Saarikon videoteoksiin.