Utställningen Näkymättömät sanat består av fotografiska verk och videoverk som möts i beröringspunkten mellan den abstrakta och den föreställande bilden. Wang undersöker hur det immateriella och det osynliga kan visas på bild. Hur man genom en “störning” i bilden kan uppmuntra till att se bakom bilden, och på så vis förändra sättet att närma sig ett foto och se på bilder?

Man har uppskattat att 84,5 % av världsalltets massa består av mörk materia. När man talar om kosmologiska observationer avser mörk materia sådan massa som inte kan observeras med dagens teknik. Den abstrakta svarta färgen representerar ett existerande tillstånd som vi inte kan uppfatta. Saana Wang har kopplat samman den här tanken med filosofen Georges Didi-Hubermans idé om en anakronism, ett tankefel som han utforskar med visuella och fotografiska medel i sin konst. Något som är anakronistiskt, otidsenligt, kan utlösa en känsloreaktion hos betraktaren. Wang har med avsikt avlägsnat tidsmässiga och lokaliserande epitet i sin konst. Näkymättömät sanat avbildar möten där betraktaren har en aktiv roll som observatör. Verken strävar efter att lösgöra sig från bilden och låta betraktaren uppleva deras emotionella rörelseomfång.

I utställningen hör man Turkka Inkiläs ljudverk Transit som bygger på samtal som förts mellan Wang och Inkilä om utställningens teman. Ljudverkets material består av improviserad musik av fagottisten Antti Salovaara.

Saana Wang är en bildkonstnär som är född i Helsingfors 1979. Hon arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Hennes konst springer ur personliga möten och de undersöker tiden, rummet, historien och uppfattningsförmågans gränser. Hon är magister i fotografikonst från Aalto-universitetet och konstkandidat från Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Verk av henne har visats internationellt sedan år 2004, bland annat på grupputställningar i Houston Center for Photography, Nationale Fotomuseum i Köpenhamn, Musée de l’Elysée i Lausanne och i Helsingfors konstmuseum. Hon har haft privatutställningar bland annat i Galerie La Ferronerie i Paris, Joy Wai Gallery i New York och Fotogalleri Hippolyte i Helsingfors.

Turkka Inkilä, född 1989, är en musiker, kompositör och ljuddesigner från Helsingfors. Han är utbildad flöjtist från yrkeshögskolan Metropolia och har studerat komposition vid Sibelius-Akademin. Inkilä har bland annat gjort ljudplanering till Akse Petterssons pjäser och till videoverk av Saana Wang, Sasha Hubert och Petri Saarikko.