Konstnärerna: Sami Ala, Taija Goldblatt, Alisa Javits, Anni-Sofia Knuuttila, Juhani Koivumäki, Sara Pathirane / GBF_Kollektiivi, Anni Saijonkivi, Annu Timonen & Kerttu Malinen och Tina Willgren

Videokonstsommaren presenterar ett mångsidigt utbud av filmbaserad och digital videokonst, experimentell film, animation gjord med digitala och konstgrafiska medel samt 3D-animation. Verkens längd varierar mellan en halv minut och en halv timme. I videofilmerna alternerar ljusa och dunkla världar, uppmärksamheten kretsar mellan sinnets inre och yttre rymder. Videokonstsommarens konstnärer funderar – var och en på sitt sätt – på förändring och kontinuitet och på sönderfallets och förnyelsens kretslopp som grunden för existensen.

Utställningen är kuraterad av Sara Ilveskorpi, Mari Kämäräinen och Julius Töyrylä.

 

Presentation av verk och konstnärer


Alisa
Javits

The Wave

HD, 09:39 min, 2019

The Wave är ett verk om de odefinierbara krafter som finns utanför människans uppfattningsförmåga. Det behandlar känslotillståndet när vi kastar oss in i någonting, när vi slutar försöka kontrollera världen omkring oss och ger plats åt intuitionen. Vi kan inte förutse framtiden och vi kan inte påverka sådant som är utom synhåll. Ändå går vi mot det okända, skrämda av färden, upprepande samma tanke- och handlingsmönster om och om igen. Genom att lita på intuitionen, den omedvetna vågen, kan man komma närmare friheten och bättre förstå sig själv och andra.


Cast

Valérie Pitre

Linda Côté

Sofia Pyy

Josiane Roberge

Dany Massicotte

Charlotte Bourgeade

Florian Boutin-Delignières

Amandine Triguel

 

Music

Francis M. Gri, KrysaliSound – B/ue

 

Supported by

The Arts Promotion Centre Finland (Taike)

Conseil des arts et des lettres du Québec

Finnish Artists’ Studio Foundation

Méduse

SPIRA

 

Anni Saijonkivi

Ouroboros

Ouroboros är en paradox: en orm som lever ätande sin egen svans. En varelse som existerar för att den förintar sig själv. Den anses symbolisera livets eviga kretslopp. I videoverket går livets beståndsdelar härs och tvärs om varandra, blir uppätna, föds, försvinner, byts ut och kommer tillbaka. Videon fungerar som en evig slinga: liksom en orm som äter sin svans fattar också videoverket tag i sin svans och börjar om igen. Ouroboros lever, pulserar och strömmar som vatten. Det digitala livet återuppstår alltid.

Anni Saijonkivi är en multimediekonstnär från Åbo som utexaminerades som bildkonstnär från Åbo Konstakademi år 2015 och som därefter främst arbetat med video och ljud. I sin konst behandlar hon gränsytorna mellan det organiska och det artificiella genom att skapa visualiseringar av abstrakta begrepp.

Projektet genomfördes med understöd från Centret för konstfrämjande. Musikern Jani Puistovaara har producerat verkets ljudinnehåll.

 

Anni-Sofia Knuuttila

Momentum
Animation med carborundum

29 s., 2014

Animationsverket Momentum är Anni-Sofia Knuuttilas konstnärliga lärdomsprov från år 2014. I verket möter orörliga grafiska blad rörelsen i en animation med djurtema. Titeln ”Momentum” syftar på fysikens term för rörelsemängd, som definieras som produkten av objektets massa och hastighet. Verkets uppnådda rörelsemängd, momentum, stannar på något sätt upp i alla verkets fem delar och pekar tillbaka på grafikens avstannade form. Verket ställs för första gången ut sedan utställningen med lärdomsprov visades.

Knuuttila arbetar för närvarande mestadels med måleri. Hon har ofta flera verk under arbete på samma gång, eftersom projekt av olika slag håller henne i gång. Knuuttilas verk föds ur hennes impulser och lust att experimentera.

 

Annu Timonen ja Kerttu Malinen

BROKEN FLORA


50
years from now we are gonna run the planet

on sun and wind. If we take 50 years to get there

then the planet we run on sun and wind

is going to be a broken planet. –Bill McKibben

Kerttu Malinen (f. 1985) och Annu Timonen (f. 1984) har arbetat i par som konstnärer sedan år 2016. De bor och arbetar båda i Helsingfors. Konstnärerna förenas av sin fotograferingsbakgrund och sitt intresse för den rörliga bilden och för ljud, ljus och installation. Malinen utexaminerades från Aaltouniversitets högskola för konst och design och Timonen från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2018.

 

Juhani Koivumäki

Läsnäolo

15 min.

14 människor mediterade i 20 minuter med öppna ögon i studioförhållanden: regissören valde ett utdrag ur varje meditation. Verket Läsnäolo presenterar meditation som en upplevelse som förenar människor för att den når ända ut till betraktaren. Verket begrundar i vilken mån det finns en verklighet utan närvaro och vad närvaro kan innebära.

Juhani Koivumäki har arbetat som mediekonstnär i omkring 21 år. Officiellt utexaminerades han som konstmagister från Helsingfors Bildkonstakademis program för rörlig bild år 2008. Verk av honom liksom separat- och grupputställningar har visats i Finland och runtom i världen. Koivumäkis motiv är ofta etiska och existentiella problem som han ger en form som går att uppleva. På senaste tiden har han också behandlat andliga aspekter; Koivumäki blev teologie magister år 2021.

 

Sami Ala

Waiting for Godot´s call

Videoverket bygger löst på Samuel Becketts berömda pjäs Waiting for Godot: en man sitter i mörkret och väntar på en överenskommen uppringning från en person som heter Godot, den enda länken till yttervärlden är en mobiltelefon som han skrollar på. Verket leker med stumfilmens estetik. Kameran står stilla, bildformatet ändras inte, skådespelararbetet är accentuerat, ljudspårets musik följer och kommenterar det som sker. Meddelandena som uppenbarar sig på mobilens skärm syftar på händelser som utspelat sig före denna situation, på samma sätt som mellantexterna i stumfilm.

Sami Ala utexaminerades som konstmålare år 2002. Under de senaste 10 åren har han koncentrerat sig på den rörliga bilden. Alas verk placerar sig i gränsområdet mellan experimentell film och videokonst, och utgångspunkten för hans arbete är ofta litterär. Verk av honom har visats i Finland, Europa, Asien och Amerika.

 

GBF-kollektiivi

Parasols

GBF-kollektivet (Sara Pathirane, Laura Pietiläinen – Laura the Light of All, Iina Taijonlahti och Suvi Tuominen) avbildar stunder som får sin laddning av danskonst: ibland ute på ängar och åkrar, ibland med koppling till arkitektur. Gäster i verket Parasols är ljudkonstnären Sirja Puurtinen och modeskaparen Minna Paussu. Aava Vilinka Kätkö hittade platsen där verket spelades in.

 

Taija Goldblatt

Hidden

2020

Video, animation ja webcam-video

5:15 min

16:9, Full HD

Svartvitt

Stereo

Hidden är ett videoverk om icke-platser och randområden, om att se och bli sedd. Som del av verket visas webcamvideor från nätet: vägrenar, parkeringsplatser, avlägsna stränder, och övervakningsbilder som utplacerade kameror oavbrutet förmedlar från olika håll i världen. Verket är skapat genom att förena skikt på skikt av teckning, animation och videobild.

Taija Goldblatt är en bildkonstnär från Tammerfors som skapar videokonst och animationer. I sina verk försöker hon se saker och ting från avigsidan, det som är sprucket och de grå områdena utanför vårt synfält. Goldblatts verk är digitala, men den handritade bilden är starkt närvarande i dem.

 

Tina Willgren

After Hours

Inspirerad av Second Lifes laggande dansgolv skapade jag den digitala världen i mitt verk After Hours med en spelmotor och filmade händelserna i verket med virtuella kameror. Det är ett förvridet diskotek befolkat av fragmenterade avatarer i rörelse, förvrängda 3D-former, lösryckta kroppsdelar och kläder. Under After Hours kan vi få se glitchar av virtuella världar på väg att försvinna eller uppstå och alla ofullkomligheters dans i tidsrymden mellan dessa skeenden.

Tina Willgren är en bildkonstnär som främst arbetar med video. Hon bor och arbetar i Stockholm i Sverige, där hon år 2005 avlade magisterexamen i bildkonst vid Kungliga Akademien för de fria konsterna. I sina videor och installationer undersöker hon sinnets och kroppens relation till dagens värld. De av hennes verk som senast visats är videoprojektionen “Spårdragning” på Bästa Biennalen i Eslöv, Sverige och separatutställningen “Party Boat” i Black Wall Galleria i Vasa. Verk av henne har nyligen deltagit i “Blaue Stunde X” i Alte Feuerwache i Köln i Tyskland och utställningen “Cities Exhibition 6: Lydda, A Garden Dismembered” i Birzeits universitets museum i Palestina.