Jag arbetar med tempera- och oljemålning och collage. Verkens teman föds ur möten mellan det undermedvetna och den omgivande världen. Jag planerar inte verken i förväg utan låter bilden utveckla sig lager för lager. Jag älskar överraskningar och den process de leder till. I apokalyptiska själslandskap förenas erfarenheter av historia, nutid och natur.

Erkki Nampajärvi (f.1982 Rovaniemi) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Åbo.
Nampajärvi utexaminerades år 2010 från Åbo konstakademi, och har sedan dess haft
många utställningar i Finland och utomlands. Utom i privata samlingar finns verk av Nampajärvi i finska statens, Helsingfors konstmuseums, Jenny och Antti Wihuris stiftelses, Åbo konstmuseums och Åbo stads samlingar.

Utställningen har understötts av Centret för konstfrämjande.