Maja Breife & Hans-Peter Schütt: Snipp, snapp, snut

ISO GALLERIA 1.–24.3.2019

Vår utställning berättar om barnlöshet. Själva provade vi de flesta möjliga alternativ som står till buds för att bli en familj men misslyckades. Vi har försökt med naturliga metoder, fertilitetsbehandlingar samt internatiolell adoption. Vi började aktivt pröva att bilda en familj 2006 och avslutade vår adoptionsprocess år 2016. Utställningen behandlar våra försök under dessa 10 år.

För oss är denna tid av att bilda en familj över och många drömmar är raserade. Tankar, fantasier och framtidsvisioner som länge varit intesnsivt närvarande i vår vardag får vi nu försöka lämna bort. Vi vill betrakta vår nuvarande situation som trots att den är full av sorg, längtan och besvikelser även kan betraktas med viss humor, som en slump eller möjlighet för något annat. Kanske finns det en visst tröst att få i att se oss själva i ett större globalt och ekologiskt perspektiv. En enskilds persons fall kan vara positivt för mänskligheten i stort. Konsten att lära sig avstå hade dock varit enklare att erfara genom mindre viktiga händelser.

För oss var barnlösheten inte ett val, och detta är ett område laddat med många känslor och tankar som det tar tid att behandla och finna acceptans för. Barnlösheten blev till en sorg som kommer att vara en följeslagare livet igenom. Ideer och åsikter utvecklas och fördjupas. Vi öppna upp våra erfarenheter, observationer, funderingar samt känslor och berätta historier om vårt nederlag. De flesta människor som hamnar i en liknande situation som vår, vi förlorare, får inte våra historier berättade och känner inte alltid igen oss i den gängse bilden av de barnlösa. Många människor orkar eller förmår inte att berätta om sina upplevelser. Omgivningen är nog trots allt mer intresserad av de historier som efter misslyckanden och ändlösa försök trots allt lyckades och sagan fick lyckligt slut?