Kaisu Koski: Simulated Patient

 

Utställningen Den simulerade patienten består av videoverk som är ett resultat av ett fältarbete vid medicinska fakulteten vid universitetet i Texas. Inom medicinska studier använder man simulerade patienter för att förbereda studenterna på att möta riktiga patienter. De simulerade patienterna är människor som har tränats för att spela patienter i olika typer av scenarier, för att läkarstudenterna ska kunna öva sina kliniska färdigheter och sin interaktionsförmåga. Kortfilmerna i utställningen undersöker spänningen mellan det standardiserade och det autentiska i de simulerade patienternas arbete. De ska å ena sidan kunna upprepa ett patientscenario på samma sätt varje gång, för att varje student ska få en likvärdig chans att lära sig, men å andra sidan ska de också kunna improvisera i enlighet med hur studenterna agerar. I en idealsituation är mötet mellan patient och läkare äkta och empatiskt, men det har också en klar struktur där man följer kliniska protokoll och minneslistor. Som en del av projektet gick konstnären-forskaren en utbildning för att kunna fungera som simulerad patient, och hon utvecklar performativa sätt att undersöka hur det känns att spela både simulerad patient och läkarstudent.

Kaisu Koski (född 1975) är konstnär-forskare som bor och arbetar i Holland. Hon är doktor i konst från Laplands universitet och har publicerat artiklar om konstbaserad forskning, medicinsk utbildning och bioetik. Hennes konstverk har ställts ut i Europa, Norra Amerika och Asia.