Vernissage torsdag 11.1.2024 kl. 17-19!

Den försvinnande floran är ett brev som jag skriver till den hotade naturen. Helheten består av fotografier jag tagit av hotade finska växtarter på deras växtplatser. Av fotografierna gör jag pigmentutskrifter och graverar deras yta med metallpenna. Växterna jag fotograferar är på väg att försvinna ur Finlands natur och likaså ur Den försvinnande floran – graveringen får dem att lysa vita i det slutliga verket.

Själva handlingen att resa till platsen är viktig i den här helheten av verk, och jag gör den för att visa respekt. Jag söker mig till hotade växter och besöker dem så att säga innan de försvinner. Sommaren 2023 reste jag omkring och fotograferade växer i södra Finland. Jag använder Finlands Artdatacenters aktuella proffsobservationer på webbplatsen Laji.fi som koordinater för mina fotograferingsresor. De slutliga växtobservationerna verifieras av en naturkartläggare.

Verkshelheten består av hänsynskrävande, sårbara, mycket hotade och extremt hotade växter. Ju mer hotad en växt är, desto mer graverar jag fotografiet. De unika verken bildar en samling med många växtbilder, Den försvinnande floran.

Det är viktigt för mig att bekanta mig med verken under en långsam process, skrapa fram dem lite i taget. I de färdiga verken ersätter min gravering det gröna på fotografierna: där det borde vara tillväxt är det bara vitt. Sorgen över förlusten är essensen i mitt brev. Jag dröjer mig kvar vid växterna och låter min hand beskriva det tomrum som artförlusten i värsta fall kan leda till.

Verkshelheten har fått understöd av Centret för konstfrämjande, Niilo Helanderin Säätiö, Finnfoto och Finska Konstföreningen. Jag har samarbetat med Vilma Virtanen (assistent), Saara Kajava (naturkartläggare) och Oona Heinänen (grafisk design).

Pauliina Heinänen (f. 1992) är en helsingforsisk bildkonstnär vars verk bygger på fotografiskt tänkande. Teman som närvaro, längtan och tillhörighet genomsyrar hennes verk. Heinänen blev konstmagister från Aalto-universitetets utbildningsprogram i fotografi 2020 och medianom från designinstitutet i Lahtis 2015. Heinänen har gett ut den prisbelönta fotoboken Kotimatkalla/På väg hem (2020) som handlar om krigsbarn. År 2023 fick Heinänen Maecenas Kiltas pris till en ung konstnär. Utöver sitt eget konstnärliga arbete sköter Heinänen föreningen Uumen ry tillsammans med bildkonstnären Laura Konttinen. Uumen publicerar webbtexter med konsttema skrivna av bildkonstnärer och arbetar för att öka erkänslan för bildkonstnärernas arbete.