Inlägg

Paneldiskussion NYTT 2022

En panel diskussion öppen för publiken. Torsdag 31.3. Klockan 16.00. Temat är "livet efter konst-studier." Deltagarna bland de utexaminerade är Jesper Dolgov och Juuso-Oskari Valli. Och kreativa artisten Sanna Vainionpää. Diskussionen…

Skulptur som kolreserv, 7.10 – 6.11.

Skulpturen som kolreserv är ett kollektivt verk, en arkivliknande helhet som består av skulpturelement skapade av 37 konstnärer. Materialet är bitar av restvirke som blivit kvar hos konstnärerna och träspill avsett som bränsle i fjärrvärmenätet.…

Konstnärsgillets i Åbos 98:e årsutställning, 15.7. – 28.8.2022

Konstnärsgillet i Åbo rf:s 98:e årsutställning visas i Åbo Konsthall 15.7.2022–28.8.2022.  Konstnärsgillet i Åbo rf:s årsutställning är en nästan hundraårig tradition. Årsutställning 2022 är den 98:e i ordningen och föregicks…