Skulpturen som kolreserv är ett kollektivt verk, en arkivliknande helhet som består av skulpturelement skapade av 37 konstnärer. Materialet är bitar av restvirke som blivit kvar hos konstnärerna och träspill avsett som bränsle i fjärrvärmenätet. Det kol som är bundet i materialet försvinner ur kretsloppet och lagras i konstverken. Samtidigt undersöker upphovspersonerna sitt konstnärliga arbetes potential att förändra materialets värde.

Genom att köpa verk under utställningen kan publiken delta i processen att förädla materialet. Intäkterna från försäljningen av verken går till Stiftelsen för naturarvet, för skydd av finländska urskogar. Egenskapen av kolreserv når man på så sätt genom materialets värdestegring i sin förvandling från bränsle till konstobjekt och genom processens potential att skapa nya kolsänkor.

Till sitt etos bygger kolreserven starkt på välgörenhet och positiv aktivism. Projektet används för att hitta och presentera en modell, en möjlighet, där konstnär och publik aktivt kan förankra sin verksamhet i temat hållbar utveckling. Samarbete är av central betydelse i projektet.

 

Kolreservens konstnärer:

Henri Ahti, Jan Erik Andersson, Tuuli Autio, Andrei Bakharev, Frank Brümmel, Anna Ellmén, Markku Haanpää, Anu Halmesmaa, Mikko Halmesmaa, Jussi Haro, Simo Helenius, Jouna Karsi, Jessica Koivistoinen, Jussi Lipasti, Eero Merimaa, Jenny Mild, Timo O. Nenonen, Umppa Niinivaara, Eero Nives, Sandra Nyberg, Kimmo Ojaniemi, Sami Pikkarainen, Hannele Peltorinne, Nina Rantala, Rubuzak, Ville Ruuska, Jani Rättyä, Elisa Sakko, Jose Salminen, Timo Takala, Sini Talonen, Oona Tikkaoja, Antti Turkko, Fanny Varjo, Juha Welling, Sebastian Ziegler.

Utställningen är kuraterad och producerad av bildkonstnären Eero Merimaa. Han arbetar huvudsakligen med skulptur och installationskonst. Merimaas verk tar ofta form i anslutning till olika samarbetsprojekt och dialogiska processer. Materialen och informationen de innehåller är ofta centrala i verket. Merimaa arbetar som lärare i skulptur vid Åbo konstakademi.