Kaija Hinkula

Kaija Hinkula (f. 1984) arbetar med målade ytor och readymade-material, och skapar skulpturala och installationsmässiga helheter i vilka hon fritt kombinerar olika tekniker. I helheten, som kan beskrivas som en utvidgad målning, förändras arktiska element till en rumslig erfarenhet, där verkligheten och fantasin möts.