Utställningen Nak Nak Zing presenterar nya skulpturer och reliefer av Eero Nives, som kombinerar ett intuitivt materialfokus med traditionella träskulpturtekniker. Nives utforskar universella teman om mänskligheten i sin konst och skildrar livets kilar, sammanflätningar och friktion. Eero Nives (f.1984) är en Åbo-baserad bildkonstnär som specialiserar sig på skulptur:

”Namnet på utställningen leder en till ljuden av att göra konst, där gränsen mellan att se och att uppleva är nyckfull, men där konstens uttrycksfullhet främst är ett egenvärde. Verkens närvaro har visat sig under tillverkningsprocessen, särskilt som en kombination av ljud och form, genom att sicksacka, klappra och väsa fritt. Denna kombination har presenterats genom en idé och konkret material. Verken representerar spår som härrör från närvaro och verklighetens fest, genom vilka jag hoppas att betraktaren anar möjligheten till kontemplation. Jag är särskilt intresserad av gränssnitt relaterade till närvaro och upplevelse. Hur skiljer sig min erfarenhet från andras?

Den knutiga och killiknande karaktär som uttrycks i samlingen av konstverk, refererar till mänskliga erfarenheter i registret av lidande och glädje där livet händer och får utbrott i vassa spetsar och indragande energier. Kilens och knutens tematik förklarar sig själv.

Jag upplever att mina personliga erfarenheters litterära karaktär inte är viktig i min utställning, utan snarare är det den dramaturgi som formats från mina personliga erfarenheter som fungerat som inspiration och startkraft för skapandet av verken. Enligt min mening ligger bildkonstens läckerhet i dess beskrivande och poetiska natur, som möjliggör upplevandet av skönhet mitt i komplex realism. Jag vill få fram en idé, en tanke och en känsla av en berättelse som är både romantisk och blekt fängslande. Ingenting är vad det ser ut som, men det är vad det känns som.”

Utställningen är öppen:

17.5.-20.6.2024 ons-fre 12-18, lör-sön 12-16

Iso Galleria, Åbo konsthall

Gamla Stortorget 5, Åbo