Aimo Hyvärinen & David Chapman:

En dokumentär videotriptyk och dokumentärfilm,
regi Aimo Hyvärinen, regiassistans/ljud David Chapman.
Premiär i Åbo konsthall 3.10.2019.
Mycket konst överallt – det kan också vara ett problem. När en konstnär dör är hens arbetsrum fullt av konstverk och när en konstnär byter arbetsrum eller lämnar det uppstår problem med förvaringen av alla dessa konstverk. Museerna vill knappt längre utöka sina samlingar, och att sälja konst i stora mängder är inte lätt – inte ens när det är fråga om bra konst.
Det finns konstnärer i varje stad, i varje land och likaså i varje by. Och det finns konstsamlare, konstgallerier och konstmuseer. Vi berörs alla av konstverkens öden – och det här verket studerar konstens öden och problemen med konst.
Vårt verk värdesätter upplevelsen av mötet med konsten och njutningen i att göra konst, samtidigt som det studerar själva konstverkens stundom problematiska väg. Vårt verk deltar i diskussionen om en omdefiniering av konstens paradigm och öppnar nya synvinklar på mötet med konsten. Medverkande är bl.a. Baren Baren group, Riikka Enne, Helinä Hukkataival, Risto Hämäläinen, Martti Kapanen, Otso Kantokorpi, Michael Landy, Laura Luostarinen, Jan Olof Mallander, Leena Mäki-Patola, Heikki Mäntymaa, Pekka Paikkari, Michael Pinsky, Erkki Pirtola, Hannu Riikonen, Helge Riskula, Ossi Somma, Tapio Suominen, Ilkka-Juhani Takalo-Eskola, David Waterworth, Adolfo Vera ja Vesa Vehviläinen.

Video- och ljudinstallationens skapare, mediekonstnären Aimo Hyvärinen (FM) och ljudkonstnären David Chapman (PhD) har under sina långa konstnärsbanor skapat mycket kontakter inom konstfältet och de känner konstens innehåll och problemen med distributionen.