Min teckningsinstallation kan sammanfattas med det finska ordet ’impakti’ (ungefär krasch, kollision), som avser en himlakropps kollision med jorden. För mig har ordet en mer allmän innebörd av hot och osäkerhet av ett visst slag, men det är också en påminnelse om vikten av att vara närvarande och leva här och nu. Småsaker kan ge stor effekt.

Tänk om den enskilda katastrofen inte alls inträffar, men pågår just nu överallt i världen – orsakad av människan? I mina tuschteckningar behandlar jag människans innersta väsen och rädslor och begrundar livets okontrollerbarhet.

I Åbo Konsthalls lilla galleri ger den stora teckningsinstallationen och de mindre tuschteckningarna ny gestalt åt det omgivande kaoset och oförutsägbarheten. Impakti är ett helhetsverk som studeras med hjälp av ljus i ett mörklagt utrymme.

Tuschteckningarna inbjuder till en symbolisk granskning av kraschen (impakti) och det hot den innebär, kanske till att kisa med ögonen för att med ljusets hjälp se alla detaljer som döljs av rummets mörker, kanske också till att ett ögonblick fundera på frågan ”tänk om?”.

Eeva Honkanen är bildkonstnär och utexaminerades från Aalto-universitetet år 2010 (Konstmagister, Institutionen för konst). Hennes konstnärliga arbete bottnar i oron för att mångfalden i naturen ska försvinna. Installationens ljudvärld spelades in i New York år 2017, då Honkanen arbetade vid Finlands kulturinstituts residens i staden. IMPAKTI ingår som en del i en konstnärlig process som inleddes i New York. Hennes arbete understöds av Suomen Kulttuurirahasto, Centret för konstfrämjande, Kansan Sivistysrahasto och VISEK.