Emma Rönnholm: Help me see

Utställningens engelska titel kan översättas både “hjälp mig se” och “hjälp mig förstå”, som vore de båda termerna synonyma. Men att se och att förstå är inte samma sak. Största delen av all visuell stimuli våra ögonglober släpper in märker vi inte ens. Det vi blir medvetna om ägnas sällan en andra tanke. Egentligen är det förbluffande hur lite man förstår av allt det som pågår runt omkring en, och hur väldigt lite det stör ens dagliga liv.

Medan jag arbetat med utställningen har jag funderat mycket på hur vi ser, hur omvärlden presenteras för oss, helt fysiskt. Men lika mycket har jag reflekterat över hur man kan nå bortom det fysiska, nå insikter om ting som inte går att se. I arbetet har jag försökt fånga den punkt när man förstår att man inte förstår: när man blir påmind om att världen är ännu mera märklig än man trodde.

Help me see består av nya tredimensionella verk gjorda av olika optiska material, bland annat speglar, linser och reflekterande film, samt Byst från 2016. Verken är inte alltid lätta att se: de byter skepnad, sätter betraktaren i rörelse och döljer sig för våra blickar.  Jag tänker på dem som små visuella mysterier; föremål som det är svårt att fästa blicken vid, men som man vet att finns där eftersom de tampas med hur ljuset rör sig.

Givetvis är skulpturerna inte osynliga på riktigt. Men om man kan göra skillnad på ett föremåls fysiska form och dess immateriella innehåll, är konstverk alltid större på insidan än de är på utsidan. (Somliga av dessa är det till och med bokstavligen.)

Emma Rönnholm (f.1984) är bildkonstnär hemma från Åbo och bosatt i Helsingfors. Hon utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2011 och arbetar med skulptur, installation och kinetiska/mekaniska verk. Verken är lekfulla iakttagelser av vardagliga gester och material, som öppnar sig mot det filosofiska och konceptuella.

 

www.emmaronnholm.com