Luften är mättad av salt. Vågornas eko absorberas av vinden. Saltet har smält stenen när solljus och havsvatten pressats in i den. Stenarnas yta är sträv, godis som någon sugit på. Huden upplöses och blir sand. Naglarna blir skörare och förvandlas till snäckor. Munnen blåser höga bubblor genom tungan. Ögonlocken blir genomskinliga, synen är oavbruten.Utställningen Sun Drawing on the Skin of a Rock är en helhet som utforskar landskapsfotografin och omfattar fotoskulpturer och ljudverk. Fotoskulpturerna består av fotografier som tryckts på duk med olika tekniker och kombinerats med trä- och gipsstrukturer. Arbetet styrdes av en nyfikenhet på landskapsfotografin, dess materialitet och dess sinnliga och materiella egenskaper. Konstnären närmar sig fotografiet som en förmedlare av närvaro, beröring och materiella kopplingar. Här finns också en underliggande önskan om att hitta en känslomässig identifikation med vår förgängliga värld som snart höljs i ett brännande, nästan förblindande klart ljus, en mjuk slöja av ljus, och slutligen frånvaro av ljus, mörker.

Utgångspunkten för arbetet är de resor konstnären gjort på jordytan utmed de olika Atlantkusterna. Fotografierna som verken bygger på är tagna bland annat i Portugal och på Island. Den tid konstnären tillbringade vid vattnet var en del av det kroppsliga utforskande som ledde till verkens tredimensionella former. I slutändan förvandlas skulpturerna liksom i sig själva till scenbilder av platser, minnen och upplevelser.

Emilia Pennanen är en bildkonstnär som är verksam i Helsingfors. Hon arbetar med fotografi, skulptur, text och ljud. Pennanens konstnärliga process utgår alltid från fotografier som hon bearbetar till fotoskulpturer som skrivs ut och trycks på olika material. Tiden av närvaro på platserna där fotografierna kommer till är en viktig del av hennes konstnärliga process. Ibland får verken också en ljudlig och rumslig form i utställningslokalen. Experimentella metoder, bruk av många material och arbetssätt som tänjer på fotografins gränser ingår i hennes process. Hennes mål är att återskapa upplevelsen av landskapet via det fotografiska spåret. Pennanen avlade konstmagisterexamen vid Aalto-universitetets magisterprogram för fotografi (2022) och kandidatexamen i fotografi vid Maryland Institute College of Art, USA (2014). Verk av Pennanen har visats på separatutställningar i Finland och USA, och på grupputställningar i Finland, Portugal, USA och Storbritannien.