Välkommen på vernissage torsdagen den 22 februari 2024 kl. 17.00-19.00

!

Guidad visning den 10 mars kl. 13.00.

Anatomical Venus presenterar en anatomisk venus, en anatomisk docka från 1700-talet, utformad som en venusgestalt, som Johanna Naukkarinen använder för att i sina verk behandla könsrollerna i historiska anatomiska illustrationer. Utställningen består av fotografier, digitala teckningar och bildmontage, och granskar detta fenomen i medicinhistoriens och konsthistoriens skärningspunkt genom att kombinera olika bilder på ett analytiskt och lekfullt sätt.

De anatomiska venusdockorna är vaxdockor från 1700-talets Italien, skapade för att lära vanligt folk om anatomi. Med inspiration från bildkonsten formades dockorna till venusliknande kvinnogestalter och smyckades med pärlor, äkta långt människohår och ögonfransar. Dockorna låg utsträckta på rygg på sidentyg med inälvorna exponerade och ett njutningsfullt uttryck i ansiktet. Samtidigt som venusdockorna användes för undervisning i anatomi, skulle deras skönhet hindra betraktarna från att tänka på döden.

Som medicinskt objekt avspeglar den anatomiska venusdockan de flagrant könsrelaterade maktstrukturerna inom sin tids medicin. Utställningen vidgar temat och spårar de anatomiska bildverkens och konstens gemensamma bildspråk och sätt att avbilda kön. Avsikten med de historiska anatomiska bildverken var att ge betraktaren inblick i det innersta mänskliga, men de kroppar som definierats som kvinnliga ges endast en passiv roll, likt den hos nakenmålningar.

Fotoserien Body Worlds: The Anatomical Venus (with Tiia Kasurinen) visualiserar den anatomiska venusdockan i utställningen Body Worlds och i ställningar som konstens och medicinens historia vanligen använt endast för att presentera kroppar som definierats som manliga. Verkserien är skapad i samarbete med danskonstnären Tiia Kasurinen.

Med hjälp av bilder som är kända från olika tider och kontexter spårar verkserierna Studies on Science and the Feminine Figure och Lying Down kvinnogestalter som kan liknas vid den anatomiska venusdockan och hennes passiva kroppsställning. Verkserien Memento Vivere gör memento mori-föremål av souvenirfigurer i kvinnlig gestalt, men i stället för att påminna om vår dödlighet påminner den om att leva.

Johanna Naukkarinen (f.1988, Kuopio) är en Åbobaserad fotokonstnär som arbetar med medicinskt- historiska teman. Naukkarinen är utexaminerad fotokonstnär från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola och filosofie magister i medieforskning från Åbo universitet. Naukkarinens privatutställningar som behandlar hysteri har bland annat visats i Studion på Åbo Konstmuseum och i Galleri Huuto i Helsingfors. Anatomical Venus har tidigare visats på Yö Galleria, Galleria Rajatila och GalleriA. Verk av Naukkarinen finns i Åbo Konstmuseums, Åbo stads och Kuopio Konstmuseums samlingar.

Arbetet med utställningen har understötts av Alfred Kordelins stiftelse, Centret för konstfrämjande, Åbo stads kulturnämnd och Konstföreningen i Åbo. Åbo yrkesinstitut har lånat ut en modern anatomisk docka för fotografering och den äkta anatomiska venusdockan är fotograferad i museet Palazzo Poggi i Bologna.