På utställningen NYTT 2024 ställs det ut samtidskonst av de bildkonstnärer som utexamineras från Turun AMK:s Taideakatemia. Utställningen visas i Konstens hus och Åbo Konsthalls Iso Galleria 5.4.– 28.4.2024.

I avhandlingsutställningen deltar 23 konstnärer som sprider ut sig i utrymmena på olika sätt. Utställningen innehåller verk som gjorts med en mängd olika och originella tekniker, allt från digitalt måleri till mer traditionell oljemålning, från fotografier som fångar ett ögonblick till rörliga och levande animationer, samt från readymade konst till blyertspennans mjuka spår.

Årets NYTT-utställning är återigen en mycket mångsidig helhet, rik på både innehåll och tekniker. Konstnärernas egna sätt att vara i denna värld skapar egna unika helheter, vars former och innehåll också är kopplade till globala frågor. Konstnärernas attityd har visat en stark känsla för experimenterande och utmanande av verkens gränser. Den konstnärliga processen har stärkts av en konverserande och ömsesidigt stödjande atmosfär. Detta syns både i utställningen som helhet och i enskilda verk. NYTT 2024 -utställningen tar även i år i bruk den stora salen på Åbo Konsthalls andra våning och de rymliga utrymmena i Konstens hus. Utrymmena är belägna nära varandra och det är lätt att förflytta sig mellan dom.

Utställningens vernissage ordnas i etapper först 4.4. kl. 17-19 i Konstens hus och sedan kl. 18-20 i Åbo Konsthalls Iso Galleria. Som del av utställningen ordans även annat program, vars information hittas på utställningens nätsidor på adressen nytt.turkuamk.fi.

Utställningens öppettider:

5.4.–28.4.2024
Ons-fre 12-18, lö-sö 12-16

Konstnärerna:

Mikko Aumala
Julia Aven
Päivi Berg
Erno Beuker
Julius Blad
Patrik Brummer
Rafael Heikkilä
Laura Heino-Laurila
Mariel Helovirta
Salla Kemppi
Aleksi Kolmonen
Elli Laajavuori
Olga Laine
Ville Laitinen
Liinu Laurila
Ben Liukkonen
Eeri Ollila
Viivi Osmonen
Janne Punkari
J. Saari
Marika Schulze
Jan Sobell
Siiri Torvinen

Tilläggsinformation:

Presentationerna av konstnärerna och annat material, samt information om annat program som ordans i samband med utställningen hittas via NYTT 2024 -utställningens nätsidor på adressen http://nytt.turkuamk.fi.

På Instagram kan man följa prosessen och presentationerna av konstnärerena via @nytt_taideakatemia -kontot och bland annat via #nytt2024.