Konstnärsgillet i Åbo rf:s 97:e årsutställning visas i Åbo Konsthall 12.11.2021–19.12.2021.

Konstnärsgillet i Åbo rf:s årsutställning är en nästan hundraårig tradition. Årsutställning 2021 är den 97:e i ordningen och föregicks av en öppen ansökan för konstnärer och konstnärsgrupper i Egentliga Finland. För många konstnärer i början av sin bana är Konstnärsgillet i Åbos årsutställning det första tillfället att visa upp sina verk. För konstpubliken i Åbo erbjuder den en glimt av vad som just nu händer på konstfältet.

Årsutställningens karaktär påverkas alltid av kuratorn. I år valdes verken till utställningshelheten av bildkonstnären och lektorn i bildkonst Antero Paavola, som bland det väldiga antalet ansökningar, 165 stycken, utsåg verk av inalles 90 konstnärer. Utställningen är alltså en ymnig presentation av verk med varierande tekniker och teman; från traditionella målningar till installationer, assemblage och ljudkonstverk som breder ut sig i omgivningen.

Kurator Antero Paavola säger att urvalsprocessen var krävande: ”Det bästa hade varit att få med verk av alla. Men utrymmet begränsar.” Årsutställningen tar alla Åbo Konsthalls gallerier i besittning från golv till tak, och ger utrymme åt en mångfald olika sätt att skapa konst. Trots den mycket omfattande urvalsprocessen är kuratorn nöjd med utställningen sådan som den blev.

”Vi fick ihop en bra utställning. De som främst ska ha tack för resultatet är förstås föreningens konstnärer och de aktiva medlemmar som var med och förverkligade utställningen,” säger Paavola.

 

I utställningen deltar konstnärerna:

 

Vesa Aaltonen
Anna Aho
Henna Aho
Simo Alitalo ja Tuike Alitalo
Eeva-Liisa Anttila
Erno Beuker
Annika Dahlsten
Sami Funke
Reeta Giger
Saija Hairo
Anu Halmesmaa
Marika Halonen
Selma Haro
Toni Hautamäki
Mariel Helovirta
Sanna Horvath
Suvi Hukka
Tanja Huntus
Elina Hämäläinen
Sara Ilveskorpi
Aki Jalava
Sami Jalonen
Heli Jauhiainen
Johanna Juupaluoma
Petra Kallio
Kristiina Karsten
Salla Kemppi
Sirkku Ketola
Venla Kivelä
Annika Kivi
Aapo Kotilainen
Riikka Kupsala
Elli Laajavuori
Elise Lehikoinen
Teija Lehto
Oona Leinovirtanen
Lotta Leka
Appe Leppänen
Jussi Lipasti
Johannes Luoma
Tiina Majabacka
Nea Mattila
Mari Metsämäki
Jone Mutka
Jan Helge Muurinen
Pirkko Mäkelä-Haapalinna
Maija Mäki ja Jaana Saarikoski
Erkki Nampajärvi
Johanna Naukkarinen
Eero Nives
Marjaana Nukarinen
Reija Palo-oja
Mervi Patala
Hannele Peltorinne
Kalle Pitkänen
Minna Poikonen
Janne Punkari
Inari Raaterova
Jarkko Rantanen
Eetu Ronkainen
Margarita Rosselló Ramón
Iiris Elena Rusi
Ville Ruuska
Jani Rättyä
Marianne Saarenvirta
Elisa Sakko
Jose Salminen
Taru Salonen
Silja Selonen
Pirkko Siivonen-Takku
Salla Sillgren
Tomi Slotte Dufva
Raisa Marja Suksi
John Sundberg
Paula Suominen
Jarkko Suvela
Sini Talonen
Trivial Zero (Sami Pikkarainen ja Jenny Mild)
Alexandra Trufanova
Henri Tuominen
Vertti Turunen
Arja Valkonen-Goldblatt
Jaana Valtari
Heini Vanhanen
Andrea Vannucchi
Fanny Varjo
Jenni Vesanen
Jirko Viljanen
Susanna Vuorio
Merja Ylitalo