Strangers -näyttely Valokuvakeskus Perissä on Mari Mäntysen (s.1997) ensimmäinen yksityisnäyttely. Mäntynen esiintyy itse performatiivisissa teoksissaan laittaen itsensä likoon sekä haastaen tuntemattomia ihmisiä kohtaamaan hänet ja muut. Mäntynen tutkii, kuinka voisimme ymmärtää toisiamme paremmin. Hän on kiinnostunut ihmisten välisistä jännitteistä, sosiaalisista kiemuroista sekä yhteiskunnan repaleisuudesta.

Horseshoe (2022-2023)
Hevosenkenkäteoria on kiistelty politiikan tutkimuksen teoria, jonka mukaan oikeisto ja vasemmisto eivät ole lineaarisen janan vastakohtia, vaan niiden äärisuuntaukset lähestyvät toisiaan hevosenkengän muotoisessa kaaressa. Mitä tapahtuu, kun kaksi ihmistä, joilla on täysin toisistaan poikkeavat maailmankatsomukset, laitetaan samaan huoneeseen? Entä jos he pelaisivatkin pingistä?

Neljän videoteoksen kokonaisuus asettaa kaksi vastakkaista ääripäätä edustavaa tuntematonta ihmistä puhaltamaan yhteen hiileen. Videoteos sai inspiraationsa Mäntysen havainnoista hyvin polarisoituneesta yhteiskunnastamme. Teosten äänisuunnittelu on tehty yhteistyössä Fedja Kamarin kanssa.

Strangers after Pandemic (2022)
Valokuvasarjassa Mäntynen esiintyy tuntemattomien paikall isten ihmisten kanssa Bielefeldissä, Saksassa. Kuvaustilanne oli osapuolten ensikohtaaminen. Kuvauksen jälkeen Mäntynen ja tuntematon jäivät keskustelemaan heitä yhdistävistä asioista ja kirjoittivat niitä ylös. Sarja sai inspiraatiota filosofi Esa Saarisen ajatuksesta: “Olemme toistemme ympäristö”.

We take the same medicine (2022) on performatiivinen videoteos, jossa Mäntynen esiintyy Strangers after Pandemic -projektin kautta tutustumansa Leslien kanssa. Uintiharrastuksen lisäksi heitä yhdistää samankaltaiset mielenterveyden haasteet. Veden paineen sanotaan auttavan ahdistuksen tunteeseen. Teos on kuvattu Saksassa Isharan uintikeskuksessa.

Mäntynen on valmistunut Lahden muotoiluinstituutista valokuvaajaksi keväällä 2023 sekä opiskellut Saksassa FH-Bielefeldissä. Hänen töitään on ollut esillä useissa ryhmänäyttelyissä Suomessa, Slovakiassa ja Saksassa. Mäntysen seuraavat näyttelyt ovat Galleria Uusi Kipinässä sekä Valokuvakeskus Nykyajassa kuluvan vuoden aikana.

//

‘Strangers’ at Photographic centre Peri is Mari Mäntynen´s (b. 1997) first solo exhibition. Mäntynen invests a high level of of personal involvement in her art by appearing in her own performative works, challenging strangers to encounter herself and others. She is intrigued by interpersonal tensions, social entanglements, and the disjointedness of society.

Horseshoe (2022-2023)
The horseshoe theory is a controversial political theory which asserts that rather than being opposites on a linear political continuum, the extreme right and the extreme left are close to each other in the way that the ends of a horseshoe curve towards one another. What happens when two people with radically different worldviews are placed in the same room? What if they were made to play ping-pong?

In the collection of four video works, two strangers representing two extreme opposites are made to work together. The video work was inspired by Mäntynen’s observations of our highly polarized society. The sound design for the works was created in collaboration with Fedja Kamari.

Strangers after Pandemic (2022)
In the photo series, Mäntynen appears with unknown local people in Bielefeld, Germany. The situation depicted in the pictures represents the first encounter between the two parties. After the taking of the photos, Mäntynen stayed with the stranger to discuss the things that they have in common. The series was inspired by the thought expressed by philosopher Esa Saarinen: “We are each others’ environment”.

We take the same medicine (2022) is a performative video work, in which Mäntynen appears with Leslie whom she met through the project Strangers after Pandemic. The two are connected through their shared hobby of swimming, as well as similar challenges related to mental health. The work was filmed in Germany at the Ishara swimming centre.

Mäntynen received a Bachelor’s degree in photography from LAB Institute of Design and Fine Arts in the spring 2023 and has studied in Germany at FH-Bielefeld. Her works have been displayed in several group exhibitions in Finland, Slovakia and Germany. Her following exhibitions will take place in Galleria Uusi Kipinä and Photographic centre Nykyaika during the year 2023.

//

Utställningen Strangers på Fotocentrum Peri är Mari Mäntynens (f.1997) första separatutställning Mäntynen uppträder själv i sina performativa verk, där hon bjuder på sig själv och utmanar främmande människor att möta henne och andra. Mäntynen undersöker hur vi kunde förstå varandra bättre. Hon är intresserad av spänningar mellan människor, sociala krumbukter och samhällets trasighet.

Horseshoe (2022–2023) 
Hästskoteorin är en kontroversiell statsvetenskaplig teori enligt vilken höger och vänster inte är motsatser på en linjär sträcka. Den hävdar i stället att ytterligheterna närmar sig varandra i en hästskoformad båge. Vad händer när två personer med helt olika världsbilder placeras i samma rum? Kanske de spelar pingis? 
I helheten som består av fyra videoverk ska två människor som representerar varsin ytterlighet dra åt samma håll. Mäntynens observationer av vårt oerhört polariserade samhälle gav inspiration till videoverket. Ljudplaneringen är gjord i samarbete med Fedja Kamari.

Strangers after Pandemic (2022)
I den här fotoserien uppträder Mäntynen tillsammans med obekanta lokalinvånare i Bielefeld i Tyskland. Personerna hade aldrig träffat varandra före fotosituationen. Efter fotograferingen stannade Mäntynen och en okänd person kvar för att samtala om sådant som förenar dem och skrev upp dessa saker. Serien inspirerades av filosofen Esa Saarinens tanke: “Vi är varandras miljö”.

We take the same medicine (2022) är ett performativt videoverk där Mäntynen uppträder tillsammans med Leslie som hon blev bekant med under projektet Strangers after Pandemic. De förenas av ett gemensamt intresse för simning, men också av likartade problem med psykisk ohälsa. Vattentrycket sägs hjälpa mot ångestkänsla. Verket är inspelat i badcentret Ishara i Tyskland.

Mäntynen utexaminerades som fotograf från Lahtis designinstitut våren 2023 och hon har studerat vid FH-Bielefeld i Tyskland. Verk av henne har visats på flera grupputställningar i Finland, Slovakien och Tyskland. Mäntynens följande utställningar visas på Galleria Uusi Kipinä och fotocentrum Nykyaika.