Jarkko Rantanen

Ett porträttprojekt är en serie porträtt målade av konstnären Jarkko Rantanen, som innefattar över hundra målningar av olika människor mitt i vardagen. Porträtten är målade mellan 2021 och 2023. Utgångspunkten för serien var Rantanens önskan att måla efter levande modell. Han bad modellerna anlända som sitt vardagliga jag. Rantanen ville se modellens personlighet och låta den påverka målningsprocessen. I de flesta porträtten sitter modellerna på samma stol i konstnärens ateljé.

Rantanen påbörjade målningsserien medan den andra vågen av covid-19-pandemin stängde ner delar av samhället. I början satt hans kollegor modell. Projektet började spridas genom sociala medier, och snart satt okända personer i olika åldrar och av alla möjliga bakgrunder modell. För Rantanen var det viktigt att fånga både modellens likhet och rådande känslotillstånd, vilka båda påverkar det slutliga resultatet. “Målningarna är en dokumentation av ett socialt och alltid intressant möte. Ingen session var den andra lik,” konstaterar Rantanen. 

Porträtten är huvudsakligen målade i olja på olika material såsom tyg, trä, plexiglas och aluminiumkompositskiva. De olika målningsunderlagen ger serien variation. Till exempel blir de tydliga penseldragen på kompositskivan en viktig del av den snabba målningsprocessen. Verken är helfigursporträtt. Målningsprocessen för ett verk tog 2–3 timmar. Rantanen strävade efter att verken skulle vara alla prima (målade i en omgång). I vissa fall kompletterade han målningarna med hjälp av fotografier.

 

Om konstnären

Konstnären Jarkko Rantanen (f. 1980) är bosatt i Pikis och arbetar i Åbo. Hans senaste separatutställning i Åbo var på Galleri Joella år 2020. Rantanens tidigare konstnärliga tema har varit landskap, särskilt skogar. Rantanens verk finns utöver i privata samlingar även bl.a. på Aines konstmuseum, Salo konstmuseum samt i Åbo och Nådendals stads samlingar.

 

Projektet har fått stöd av
Finska Kulturfonden / Egentliga Finlands regionalfond
Finska Kulturfondens centralfond

 

Konstnärens webbsida
jarkkorantanen.net

 

PROGRAM UNDER UTSTÄLLNINGEN

15.7 kl. 12.00–15.00, Gamla Stortorget | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt på Gamla Stortorget. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

16.7 kl. 12.00–15.00, Gamla Stortorget | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt på Gamla Stortorget. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

13.8 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | KONSTNÄRSTRÄFF | Jarkko Rantanen

Möjlighet att träffa konstnären Jarkko Rantanen och diskutera om hans utställning.

17.8 (Konstens natt) kl. 13.00–16.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt i galleriet. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

26.8 kl. 13.00–14.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Jarkko Rantanens utställning

Under detta evenemang tittar vi på Jarkko Rantanens porträtt och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.