Bildkonstnärerna som i vår utexamineras från Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola ställer ut en mångsidig helhet av samtidskonst som kan upplevas i Åbo Konsthall med omgivning.

Utställningen NYTT 2021 består av 21 studerandes konstnärliga lärdomsprov. Utställningshelheten är omfattande i fråga om teknik och tematik: där visas allt från animationer och oljemålningar, serier och lera, grafik och fotografier till skulpturer och videofilmer.

 Att skapa konst är ett ensamt arbete och det kräver utrymme. Vårt sista studieår har varit exceptionellt, eftersom största delen av vår kommunikation har skett på distans. Jag tycker att den här situationen understryker vikten av en gemensam utställning. Det är fantastiskt att vi kan ställa ut våra verk i samma utrymme, att vi också kan ha någon form av fysisk kommunikation efter fyra gemensamma studieår, och speciellt nu efter det senaste, mycket ovanliga året. (Niina Villanueva som utexamineras som bildkonstnär i vår)

Utställningen breder ut sig i Åbo Konsthall, i Brinkkalagalleriet och i Vattencisternen på Vårdberget i Åbo. Medan utställningen pågår kan man dessutom se videoverk på Åbo stadsteaters konstvägg.

Konstnärerna som deltar i utställningen NYTT 2021 i Åbo Konsthall är: Iina Gröhn, Hideki Kimura, Ville Kiviniemi, Ottilia Orenius, Anu Perkkiö, Anni Porrasmäki, Susanna Selin, Sampo Sirkka, Niko Tampio, Venla Torppa, Emilia Usvalaakso, Fanny Varjo och Niina Villanueva.