På förbindelsebåten Baldur finns det nu till påseende de foto- och ordkonstverk som framställdes under Ord och inga visor / Sano se kuvalla – projektets verkstad 19.5.2021. Fotoverkstaden som pågick under hela resan från Nagu ut till Utö och tillbaka till gästhamnen i Nagu var öppen för alla resenärer.
https://meritie.fi/?lang=sv

Syftet med Fotocentrum Peris och Konstnärsgillet i Åbos gemensamma projekt Ord och inga visor / Sano se kuvalla, som startade år 2019, är att skapa naturliga former för ökad kommunikation mellan språkgrupper när människor med olika modersmål möts inom skapande verksamhet. Coronapandemin, som skakade om världen, föranledde också till förändringar i projektet Ord och inga visors verksamhet. Verkstäderna avbröts helt under våren 2020 och 2021 då våra samarbetsparter – bl.a. skolor, servicehem och daghem – blev tvungna att se över sin verksamhet på grund av Corona restriktionerna.
Från och med slutet av våren 2021 blev det igen möjligt att inom de rådande begränsningarna anordna verkstäder som var öppna och kostnadsfria för alla. Verkstäder har förverkligats på bl.a. Åbo Konsthall, förbindelsebåten Baldur i Pargas, daghemmet Pääskynpesä samt på Kuppis Koloniträdgård.

I verkstäderna har man ritat eller fotograferat med den egna mobiltelefonen / iPaden i den vardagliga miljön. Som uppgift har man haft att letat efter motsatspar. På bilderna har man gjort utskrifter på fotopapper som klistrats upp på kartong. Till bilderna har man fogat ord, både på det egna språket men även på främmande språk, om vilka motsatser som det är frågan om. På så sätt har också bildernas motiv kunnat få en helt ny innebörd.

Ord och inga visor – projektet verkstäder har under de två år som de pågått samlat hundratals deltagare i olika åldra, både barn, ungdomar och vuxna.

Projetktet finansieras av Svenska Kulturfonden.

Det finns information om projektet på Åbo Konsthalls hemsidor:
https://turuntaidehalli.fi/sv/peri-projekt
och på projektets sociala mediekonton:
Facebook
Instagram

För ytterligare information:
Projektkoordinator Mari Kämäräinen
workshops@turuntaidehalli.fi