Rainer Paananens separatutställning Sound of Alchemy består av fotografiska verk och installationer han skapat åren 20182021. Utställningshelheten som speglar sig i minimalism och begreppskonst förenas av idén att producera ljud och foto med alternativa metoder. I anslutning till utställningen ger Paananen en performance, under vilken han skapar ett fotografiskt verk med sitt experimentella instrument.

År 2017 arbetade jag med abstrakt foto och utvecklade ett nytt uttryckssätt för mig.

Jag återgick till det analoga fotot i mitt arbete och började med kameralösa metoder producera enfärgade kromogena färgavdrag i färglaboratoriet.

Samtidigt skissade jag mina fotografiska verk med ett redskap som heter snörslå, med vilket man kan rita en rak linje mellan två punkter a och b. Snöret färgas med kalkpulver och spänns över materialet, varefter man med en snärtsmällerlinjen över ytan. Verktygets funktion och ljud fick mig att tänka på att spela ett instrument, något som i 18 år varit en del av mitt liv.

Jag ville reda ut för mig själv hur jag skulle kunna kombinera ljud och foto. Jag byggde ett experimentellt stränginstrument som fungerade enligt snörslåets princip, och genom att spela på det började jag undersöka grundformer och material som var utmärkande för mitt arbete.”

Paananens fotografiska verk är tvådimensionella visuella presentationer, där musiken är komprimerad till tystnad och färg. För de visuella lösningarna i verken hämtar han intryck från upplevelser i naturen, från färgerna som varierar under årets lopp och ibland också ur abstrakta frågor, som den om vilken hastighet en viss färg har.

Rainer Paananen (f. 1990 i Tikkakoski) är en bildkonstnär och fotograf från Helsingfors. Han är konstmagister från högskolan för konst och design vid Aalto-universitetet. Verk av Paananen har visats bland annat i Helsingfors Konsthall (Helsingfors, 2021), Galleri Bässen (Raseborg, 2021), Grand Palais (Paris, 2018) och Gallery TAIK Persons (Berlin, 2018).

Tack till Centret för konstfrämjande för understödet för utställningen. Ett uppriktigt tack till formgivaren och instrumentbyggaren Hemmo Honkonen för samarbetet kring instrumentet.