Sites of Dreaming är en fotoutställning som dokumenterar livet som det gestaltar sig för transpersoner som lever i Finland, med särskilt fokus på ofta förbisedda och mer vardagliga aspekter av deras liv. Utställningen markerar avslutningen på ett långsiktigt projekt som inleddes 2019 och kommer att avslutas 2023.

Arbetet hade två syften: för det första att uppmärksamma den oroväckande situationen inom ”vården” av transpersoner i Finland, och för det andra att motverka det inneboende våldet i denna process genom att använda fotografi för att dokumentera stunder av omvårdnad och trygghet för de berörda. Syftet med projektet är att belysa hur man i min gemenskap på så många olika sätt ställde upp för varandra under våra transitioner. Bilderna visar vardagsstunder med matlagning, byte av bandage, matuppköp och hur man hjälper varandra att duscha efter operationer.

Den gamla translagen ersattes nyligen av en ny lag som innebär att den tidigare ofta absurda psykologiska utredning som tidigare krävdes av personer som ville ändra sina könsmarkörer, inte längre är nödvändig. Denna lagstiftningsåtgärd är ett progressivt steg framåt, men det är viktigt att erkänna att den inte är tillräcklig för att skydda ickebinära personers och transbarns rättigheter, vilket betyder att det behövs mera påverkansarbete och att kampen fortsätter.

Genom mitt arbete med ”Sites of Dreaming” försöker jag ge en mer fullständig och nyanserad bild av transliv. I stället för att reducera individer till deras strider lyfter jag fram jag deras mångfacetterade erfarenheter. Mitt mål är att utmana de förenklade och felaktiga beskrivningar som är utbredda i samhället. Genom att fokusera på de vanliga och alldagliga aspekterna i transpersoners liv vill jag visa upp rikedomen och komplexiteten i deras erfarenheter som ofta glöms bort till förmån för mer traumatiska berättelser.

Fotografi har sedan länge spelat en central roll i queer- och transpersoners liv. Man har använt bilder för att dokumentera viktiga ögonblick i kampen för HLBTIQ-rättigheter, för att ge en känsla av gemenskap och samhörighet och för att utmana stereotypier och fördomar. Jag tror att fotografi kommer att förbli ett viktigt verktyg för queer- och transpersoner i dag, och ge oss möjlighet att skapa oss själva genom lek och fantasi, och att dokumentera och bevara våra historier trots den historiska utraderingen.
Shia Conlon är en konstnär vars verk fokuserar på berättande som redskap för transbefrielse. För Conlon är längtan och fantasi viktiga delar av translivet, eftersom de erbjuder ett sätt att slå tillbaka mot transfobisk lagstiftning och transfobiska attityder. Hans verk är starkt influerade av fotografins fetischistiska väsen, liksom av den queera fotografins och filmens historia. Han upplever att hans arbete är en del av ett arv som handlar om att bekämpa förenklade berättelser om marginaliserade gemenskaper. Utöver sitt konstnärliga arbete är han redaktör för en transgender-tidning för skrivande och konst som donerar hela sin vinst till ömsesidig hjälp till transgemenskapen. Hans arbete är förankrat i samarbete och skulle inte existera utan den sårbarhet och öppenhet som finns i queer- och transgemenskapen. Han har ställt ut verk i NYC, London, Dublin, Helsingfors, San Francisco & på annat håll. Verk av honom har publicerats i New York Times, i-D, PhMuseum, Huffington Post, Nuori Voima, Astra & flera andra publikationer.