Jessica Koivistoisen tekstiiliteos valkosinisellä taustalla

Flockarna av flyttfåglar som flyger på himlen och samlas i de fortfarande snötäckta gläntorna är en årlig påminnelse om slutet på den långa mörka årstiden. Fåglarnas återkomst medför ett spektrum av ljud och färger, samt ett tröstande löfte om en snart kommande vår och det nya livets början.

 

Temat för Kuu kiurusta kesään – utställningen är de flyttfåglar som i mars vilar och återvänder till sina häckningsplatser i Egentliga-Finland, som de högtflygande och sjungande lärkorna, sångsvanarna som med sina trumpetlikande ljud kommuinicerar med varandra och de rastlöst flygande tofsviporna. I skapandet av utställningens textstilverk har olika tekniker använts. Utställningens verk är inspirerade av färgerna och detaljerna på fåglarnas fjäderdräkter. Det som förenar verken är det långsamma arbetet, där hon för hand knyter knut för knut, syr, tuftar och broderar.

 

Jessica Koivistoinen bor och arbetar i Åbo. Hon avlagde bildkonstnär-examen vid Turun Taidekatemia 2021. Hennes verk har ställts ut på separat- och i grupputställningar, t.ex. i Helsingfors, Björneborg, Tammerfors, Åbo och Borgå. Aktivt fågelskådande som hobby ligger som bakgrund till fågeltemat i hennes konstnärliga arbete. Koivistoinen utsågs till årets konstnär i samband med Konstnärsgillet i Åbos 99:e årsutställning, som kurerades av dockteaterkonstnären och scenografen Johanna Latvala. Kuu kiurusta kesään är Koivistoinens stipendieutställning och första separatutställning i Åbo.