För Teemu Korpela är den konstnärliga processen en metod för att ägna sig åt funderingar på det egna livet, på ett sätt som gör det möjligt att skapa ett bättre liv för sig själv och andra. Startpunkten på vägen mot ett bättre liv är att förstå den verklighet en lever i. Korpelas verk kommer till under enprocess där han försöker förstå sina egna upplevelser och förhållandet mellan de krafter som skapar dem.

“Möjligheten att studera innehållet i mitt psyke genom ett konstverk blottlägger för mig själv sådana krafter i grunden av mina upplevelser, som till vardags döljer sig bland samhällets alldagliga händelser. Konsten är alltid en poetisk tolkning av föremålet för begrundan. Poetikens funktion är att i granskningen inbegripa sådan empirisk information som försvinner i datans och logikens fixerade händelsekedjor, liksom en observation av ljus försvinner när den presenteras som ett prisma.

De reflektioner som uppstår via konstverken är personliga och kan inte klargöra någonannans förhållande till världen. Men eftersom världen och de visuella element jag använder för att ge erfarenheterna form delas av alla, kan verken locka också en betraktare att fundera på den sociala utgångspunkten för hens egna upplevelser och det som har betydelse för hen. Ibland kan man i de visuella tecknens ordning återfinna sin kulturella identitet på ett sätt som reparerar det etiska förhållandet till den omgivande verkligheten och en själv.”

 

Teemu Korpelas (1980) konstnärliga process har kännetecknats av ett abstrakt närmande till bildverken om målarkonsten och till materialens möjligheter. Idéerna springer vanligen ur existentiellt grubbel. Korpela har under de senaste åren huvudsakligen presenterat måleriska installationer i stort format, men i sina föregående utställningar har han också flitigt förenat olika bildkonstnärliga uttrycksformer.

Korpela har aktivt hållit utställningar sedan år 2005 och verk av honom har visats i Finland, USA, Storbritannien, Sverige, Lettland och Slovakien.Verk av Korpela finns i Kiasmas (Nationalgalleriet och Seppo Fränttis samling), Statens, Finska Konstföreningens, Tammerfors konstmuseums, Åbo konstmuseums (Lars Göran Johnssons samling), Villmanstrands och Imatras konstmuseers och i Paulostiftelsens samlingar.

www.teemukorpela.org