Karoliina Paatos är en fotokonstnär som är bosatt i Rovaniemi och verkar i Finland och USA. Verken och de övriga föremålen i utställningen Cowboy Girls har tillkommit under de nio senaste åren i Nevada, där Paatos har följt två flickors uppväxt på en ensligt belägen boskapsranch.

Flickorna är nu i tonåren och arbetar på ranchen, sköter djuren, rider, kastar lasso och går i hemskola för sin mamma. Under fritiden hittar de på vilda lekar i sin floddal som omges av höga berg. På veckosluten deltar de i juniorrodeotävlingar. Deras liv är mycket konkret kopplat till marken omkring dem. Banden till traditionens kontinuitet är starka, men endast tiden kan utvisa hur det går för det här sättet att leva.

”Jorden är dyr, här är varje jordägare antingen miljonär eller har miljonskulder. Det har inte regnat mycket under de senaste åren och allt fler boskapsrancher ägs av storföretag.”

Kalvar föds i snödrivor, insekter lämnar spår i stoftet, det tar timmar att köra till närmaste butik. Himlen välver sig oändlig över det trädlösa landskapet, ljuset är nästan outhärdligt vackert. I Nevada som också kallas Silver State blir gruvorna allt fler och de använder och förorenar de sparsamma vattenresurserna i denna den torraste av alla delstaterna.

“Jag tillbringar långa tider med att fotografera och blir en del av de människors liv som jag följer med. På så sätt kommer jag djupare och närmare, men samtidigt förändras jag själv som människa och konstnär.”

Karoliina Paatos gav sommaren 2016 ut fotokonstboken American Cowboy (förläggare The Angry Bat). Boken vann priset Årets vackraste bok 2016 i Slovenien och har fått hedersomnämnanden i flera tävlingar. I femton år har Paatos fotograferat för Finlands största tidskrifter och dagstidningar. Hon har examen från Aalto-universitetet och universitetet i Arizona. Med sina Cowboy Girls-bilder vann Paatos Bildessä-serien i Finlands Bildjournalismtävling 2016 och PDN:s studerandeserie 2015 med sin serie Heroes som behandlar homorodeokulturen. Boken Heroes (förläggare The Angry Bat) ges ut senare i år. Verk av Paatos har visats på många grupp- och separatutställningar och funnits med i olika publikationer runtom i världen.

Utställningen har understötts av Suomen Kulttuurirahasto och VISEK.

www.karoliinapaatos.com