Gratis inträde till alla utställningar och evenemang! Ingen förhandsanmälan.

 

8.9–29.10, Iso Galleria, Åbo Konsthall | UTSTÄLLNING | Inka Nieminen: Fluviale | Vuolle

Utställningen Fluviale | Vuolle består av handskulpterade träskulpturer samt skulpturinstallationer med rörlig bild. Installationerna förenar handarbetets uråldriga tradition med ekologiska material, rörlig bild och ljud. Utställningens namn hänvisar till rörelse, vågor och strömmar av vatten samt till bearbetning av trä.

Rörelse framträder på olika sätt i utställningen. Besökaren möter människoliknande figurer i vilkas rörelser okända livsformer glimmar till. Rörelse framträder i de naturligt formade trädstammar som använts som material i skulpturerna. Handarbetets spår i träet synliggör människokroppens rörelse. I videobilden rör sig materialet och skapar samtidigt ett ljudlandskap som används i skulpturinstallationerna.

Träskulpturerna är gjorda av drivved från havsstränder, gamla slädskenor, stormfällda parkträd, och lövträd som fällts vid dikessluttningar. Trädens naturliga form och ursprung spelar en viktig roll i verken. 

 

15.9 kl. 16.45–17.45, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Inka Nieminens utställning

Under detta evenemang tittar vi på Inka Nieminens verk och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.

 

29.10 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | KONSTNÄRSTRÄFF | Inka Nieminen 

Möjlighet att träffa konstnären Inka Nieminen och diskutera om hennes utställning.

 

10.11–10.12, Iso Galleria, Åbo Konsthall | UTSTÄLLNING | Selma Aurora Haro: Ibland är jag odödlig en stund

“Jag ger uttryck för erfarenheter av helighet och meningsfullhet, det febrila sökandet efter dessa, oron över meningslösa dagar och rädslan för att livet rinner mig förbi. Jag synliggör mina erfarenheter av omständigheter då det förunderliga i världen och mig själv blir synligt, och omständigheter då detta försvinner och krymper. Mitt eget liv, sökandet efter de magiska ögonblicken, depression och återhämtning, blir synliga i mina verk, genom vilka jag söker kontakt med betraktaren.”

 

17.11 kl. 16.45–17.45, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Selma Aurora Haros utställning

Under detta evenemang tittar vi på Selma Aurora Haros verk och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.

 

26.11 kl. 13.00–14.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Selma Aurora Haros utställning

Under detta evenemang tittar vi på Selma Aurora Haros verk och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.

 

3.12 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | KONSTNÄRSTRÄFF | Selma Aurora Haro 

Möjlighet att träffa konstnären Selma Aurora Haro och diskutera om hennes utställning.

 

15.12–20.12 Talvinen Taidebasaari

Info på kommande