Gratis inträde till alla utställningar och evenemang! Ingen förhandsanmälan.

 

5.5–23.6 Iso Galleria, Åbo Konsthall | UTSTÄLLNING |  Aaro Murphy: Volatile Score

Multimediainstallationen Volatile Score är ett självständigt opererande luft- och ljudinstrument. Murphy har besökt doftlaboratorier och spelat in ljud till verket under en forskningsresidens i Tokyo. Installationen består av en serie glas- och metallflöjter som är kodade att ljuda tillsammans med hjälp av ett datoriserat, pneumatiskt luftsystem. Skulpturerna, en korsning mellan robotliknande enheter och vetenskapliga instrument, börjar spela och verka i sin egen takt. Info

17.6 Iso Galleria, Åbo Konsthall | FEST I GAMLA ÅBO

Aaro Murphy-utställningen är öppen kl. 12.00–16.00.

22.6 kl. 16.00–18.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | FINISSAGE

Möjlighet att träffa konstnären Aaro Murphy och diskutera om hans utställning.

7.7–27.8 Iso Galleria, Åbo Konsthall | UTSTÄLLNING | Jarkko Rantanen

Jarkko Rantanen-utställningen består av porträtt. Projektet fick sin början då Rantanen bjöd in människor att sitta modell under coronatiden. Kollegor och andra bekanta så väl som obekanta människor fungerade som modeller. Att möta och lära känna människor under målningsprocessen var det viktiga för konstnären. Målningarna är delvis skissaktiga, och utförda i olja på olika material. Info

15.7 kl. 12.00–15.00, Gamla Stortorget | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt på Gamla Stortorget. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

16.7 kl. 12.00–15.00, Gamla Stortorget | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt på Gamla Stortorget. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

13.8 kl. 13.00–15.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | KONSTNÄRSTRÄFF | Jarkko Rantanen 

Möjlighet att träffa konstnären Jarkko Rantanen och diskutera om hans utställning.

17.8 (Konstens natt) kl. 13.00–16.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | LIVEMÅLNING | Jarkko Rantanen

Konstnären Jarkko Rantanen målar ett porträtt i galleriet. Konstnären berättar om sin utställning och om porträttmålningsprocessen medan målningen blir till.

26.8 kl. 13.00–14.00, Iso Galleria, Åbo Konsthall | BILDGRANSKNING GENOM DISKUSSION | Salla Keskinen leder en diskussion om Jarkko Rantanens utställning

Under detta evenemang tittar vi på Jarkko Rantanens porträtt och pratar om dem med hjälp av Visual Thinking Strategies (VTS)-metoden. Metoden är ett utmärkt sätt att i lugn och ro fördjupa sig i konst, och diskutera den med låg tröskel. Det är alltså inte fråga om en traditionell guidning, utan VTS-handledaren, konstnären och konstfostraren Salla Keskinen leder diskussionen med enkla frågor. Alla med ett intresse för konst kan delta, inga förhandskunskaper krävs.