Min farmor blev 94 år gammal (1925–2019). Hon ville leva också sina sista år ensam i sitt hus i Ylihärmä i Sydösterbotten, flera kilometer från närmaste tätort.

Min farmor led av begynnande Alzheimers sjukdom. Därför inbillade hon sig ibland att okända människor och tjuvar rörde sig på hennes gård och i källaren. En övervakningskamera med rörelsedetektor installerades med tanke på eventuella inkräktare. När allt kom omkring var det henne själv som kameran övervakade.

Bilderna från övervakningskameran utgör materialet till den här verkserien. I sitt livs skymning arbetar farmor i trädgården, om och om igen tills hon inte längre syns på bilderna. Men trädgården blir inte öde, för livet efter människan fortsätter.

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande och Oskar Öflunds Stiftelse sr.

I sitt arbete använder Utu-Tuuli Jussila (f.1985) ofta hittade fotografier och försöker utveckla fotografiska metoder som bygger på samarbete. I sina verk har hen bland annat behandlat frågor om könsmångfald och synlighetspolitik. Jussila höll sin första separatutställning år 2016 och hen har deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands.